Přejít na článek: Tachovské Business Fórum 2: Pozvánka
Zrušit hledání

Tachovské Business Fórum 2: Pozvánka

Město Tachov se dlouhodobě potýká s úbytkem aktivních živnostníků, kdy za poslední dekádu přišlo město o zhruba 1/3 všech podnikajících fyzických osob. To je nejvíce znát v segmentech stravování a pohostinství, ubytování nebo maloobchodu. Přitom dostatečné množství a pestrost nabídky služeb má přímý vliv na kvalitu života ve městě.

Podpořit stávající živnostníky a motivovat občany k podnikání je cílem druhého Tachovského Business Fóra, které se uskuteční ve středu 20. září 2023 od 13.00 ve Společenském areálu Mže v Tachově.

Zaměstnanost se přesouvá do větších firem

Úbytek podnikajících fyzických osob akceleroval v roce 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19. Od té doby počty živnostníků v Tachově stagnují a nevracejí se na úroveň z minulých let. To je v kontrastu s počtem místních firem, jejichž počet se naopak dlouhodobě zvyšuje. Lepšící se platové podmínky, odpovědnější přístup zaměstnavatelů a zdánlivě větší míra jistoty v porovnání s provozováním vlastní živnosti navíc motivuje občany nechat se raději zaměstnat, místo toho, aby na sebe vzali riziko vlastního podnikání.

Nabídka služeb přímo ovlivňuje kvalitu života ve městě

Úbytek podnikajících fyzických osob je trend, který se opakuje v podobném schématu i u jiných měst Plzeňského kraje. Bylo byl ale chybou ho podceňovat. Živnostníci jsou v Tachově páteří sektoru služeb a jejich výrazný pokles tak přímo ovlivňuje kvalitu života všech místních obyvatel. Vnímaná kvalita života pak dále rozhoduje o tom, zda se do města vrátí mladí lidé, kteří často přinášejí další invenci, kapitál, zkušenosti a chuť pouštět se do dalších projektů.

Fungující podnikatelské prostředí je zároveň daleko odolnější proti cyklickým a strukturálním změnám ekonomiky. V situaci, kdy je až 1/3 zaměstnanců na Tachovsku zcela nebo částečně závislých na automobilovém průmyslu a další velká část vykonává práci s nízkou přidanou hodnotou, existuje riziko, že jejich místa budou v blízké budoucnosti ohrožena nástupem elektromobility a dalších technologií.

Tachov chce zlepšit podnikatelské prostředí a motivovat lidi k podnikání

Aktuální situace není radním města lhostejná. V červnu letošního roku uspořádali první konferenci, která si kladla za cíl přivést ke společnému stolu velké zaměstnavatele a další partnery z ministerstev a kraje. S těmi se řešily strategické otázky spolupráce týkající se integrace zahraničních pracovníků, školství, zdravotnictví a dalšího rozvoje města.

Druhé Tachovské Business Fórum se zaměřuje na drobné podnikatele a živnostníky

Společná diskuze se povede o konkrétních problémech, které jsou z pohledu občanů překážkou rozvoje jejich podnikání nebo jiným způsobem ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí v Tachově. Město má i řadu možností, jak stávající živnostníky podpořit a ostatní občany k založení podnikáni motivovat. Všechny podněty budou vyhodnoceny a zapracovány do další strategie rozvoje města.

Chybět nebudou ani konzultace dotační poradenství

Pozvání na konferenci přijali i zástupci Agentury pro podnikání a inovace (API), Podnikatelského inovačního centra Plzeň (BIC), MAS Zlatá cesta a Plzeňského kraje, kteří budou v průběhu celé akce poskytovat bezplatné konzultace všem návštěvníkům. Konzultovat bude možné přímo podnikatelské záměry, otázky spojené s podnikáním a možnosti finanční i nefinanční podpory, které jsou aktuálně k dispozici.

Prostor pro média od 12.00

Žádáme veškerá média, která budou mít také zájem o účast, aby nám předem potvrdila svou účast. Prosíme také novináře, aby dorazili mezi 12.00 a 12.45, abychom měli dostatek času pro předání organizačních informací. Zároveň bude také prostor pro nabírání dotazů od přítomných účastníků konference.

Na síti

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovské Business Fórum 2: Pozvánka
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu