Přejít na článek: Tachovské Business Fórum 2023: Informace z konference
Zrušit hledání

Tachovské Business Fórum 2023: Informace z konference

Město Tachov čelí velkým problémům spojených s nekontrolovatelným přílivem zahraničních pracovníků. Potíže, které se bohužel dlouhodobě neřešily, byly jedním z hlavních témat prvního Tachovského Business Fóra, na které radní města pozvali zástupce velkých tachovských zaměstnavatelů. Na programu byly také otázky týkající se zdravotnictví, školství, bydlení a bezpečnosti. Situace je vážná, ale řešitelná - cestou je vzdělávání a důsledná integrace cizinců.

První Tachovské Business Fórum pořádalo Město Tachov ve čtvrtek 1. června 2023 ve společenském areálu Mže. Pozvání na konferenci přijali kromě zástupců velkých zaměstnavatelů také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský, Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, Nikola Drenčková, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest pro Plzeňský kraj a další významní hosté.

Záznam z konference

Kompletní záznam z konference včetně reportáže a všech prezentací naleznete na městském kanále na YouTube: Tachovské Business Fórum 2023

Třetina obyvatel Tachova je ze zahraničí

Všímáme si toho všichni každý den. V Tachově se změnilo složení obyvatel. Aktuálně máme k 1. lednu 2023 v Tachově evidováno 10 931 obyvatel s trvalým pobytem a k tomu dalších 5 616 cizinců. Poměr je to zcela mimořádný napříč celou republikou a na chod města i kvalitu života v něm má řadu negativních dopadů.

Dlouhodobý trend, který zviditelnila válka

Ačkoliv jsou čísla alarmující, není to zaviněno přílivem uprchlíků z Ukrajiny, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o dlouhodobý trend, který začal před mnoha lety zejména v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny na Nové Hospodě. Velký nárůst pracovních míst srazil nezaměstnanost v Tachově na historické minimum, zároveň si ale vyžádal import nových pracovníků ze zahraničí.

Když došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině, uprchlíci jen zcela přirozeně upřednostnili lokality, kde již žili jejich příbuzní a komunitu rozšířili.

Důsledky pociťuje v Tachově každý

Ačkoliv naprostá většina cizinců v Tachově pracuje a mají zde často celé rodiny s dětmi, na chod města má jejich přítomnost značný vliv. Není to však vinou zahraničních pracovníků a jejich rodin, ale zákony. Jde zejména o zrušený institut přechodného bydliště, díky kterému nemůže město cizince evidovat a zároveň získávat finanční prostředky z přerozdělení daní. Problematické jsou i zákony související se zodpovědností a fungováním personálních agentur.

Má to však i další návazné problémy. Všichni víme, jak neuspokojivé zdravotnictví v Tachově je. Jde zejména o naprosto nedostatečné kapacity u lékařů. Zdravotnictví v České republice ovšem ze zákona zajišťují zdravotní pojišťovny a ty zohledňují pouze jedinou veličinu - počet obyvatel s trvalým pobytem. Město tak postrádá zdravotníky zhruba pro třetinu svých obyvatel a to je opravdu tristní.

Problémem je samozřejmě také školství. Dlouhodobě neřešená nedostatečná kapacita mateřských a základních škol se nyní projevuje naplno. Velký počet žáků s odlišným mateřským jazykem, učitele zatěžuje a v důsledku vede i ke špatným vzdělávacím výsledkům celého našeho regionu.

Každý si pak asi denně užíváme dopravní špičky, kdy je město ucpané automobily, protože nemáme dostatečnou infrastrukturu. Nedostatek bytů zase znamená růst cen nemovitostí a přibývající objem produkovaného odpadu je nutné také zaplatit. Obyvatelé si mohou připadat jako cizinci ve vlastním městě. Kriminalita sice dlouhodobě spíše klesá, přesto je třeba řešit i oblast bezpečnosti. Problémů je zkrátka opravdu mnoho a město nemá prostředky na jejich sanování.

Zodpovědné firmy chtějí městu pomoci

Získaná data byla jedním z hlavních podkladů pro svolání konference - Tachovského Business Fóra. Město zde představilo problémy, které má a za přispění hostů a velkých zaměstnavatelů se snažilo hledat cestu, jak se situací naložit.

Z vyjádření tachovských firem vyplývá, že se snaží zahraniční pracovníky zaměstnávat a nevyužívat agenturní zaměstnance. Dlouhodobě ovšem mají potíže se sháněním kvalifikovaných pracovníků, kterých je na Tachovsku nedostatek, protože naše území trpí velkým odlivem mladých a vzdělaných lidí. A právě zde nalézáme prostor pro širokou spolupráci mezi městem a zaměstnavateli.

Vzdělávání a integrace je cesta z problémů

Pokud chceme, aby v našem regionu vzkvétalo podnikání a obrátili jsme trend montoven s levnou pracovní silou, potřebujeme proto vytvořit vhodné podmínky a získat odborníky vzdělané v technických oborech, zdravotnictví, pedagogice apod. Potřebujeme, aby se u nás lidem dobře žilo a neměli tendenci náš region opouštět.

Zároveň je potřeba cizince, kteří k nám přicházejí, vzdělávat a lokalizovat je více do našich podmínek. Podpořit je v učení českého jazyka a informovat o povinnostech, zvyklostech a tradicích naší domoviny tak, abychom se tu všichni společně cítili dobře a nevznikalo nám společenské napětí.

Pokud v našem úsilí uspějeme, povede se nám časem získat nové trvalé obyvatele a tím i více prostředků do městského rozpočtu. Získané finance pak budeme moci opět využít na zkvalitnění našeho města a naplnění potřeb všech jeho občanů.

Běh na dlouhou trať, proto vybíháme hned

Povede se nám udělat velké změny hned? Nikoliv. Musíme postupovat po menších krocích a vytrvat v tom tak, abychom si za rok mohli shrnout co se povedlo a za pár let začít naplno těžit z toho, že v úsilí vytrváme. Že je to správná cesta vidíme ostatně i na historii našeho regionu, který byl z velké části po druhé světové válce dosídlen cizinci. Řada z nás má předky ze zahraničí, ale dnes se všichni cítíme jako praví Tachováci a tak je to správně.

Děkujeme proto všem partnerům, kteří se do toho pustí s námi a pomohou Tachovu. Ať už jsou z velkých nebo malých firem, kraje nebo státní správy a neziskovek. Tato partnerství mají pro město Tachov strategický význam a proto si zaslouží veliké poděkování.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovské Business Fórum 2023: Informace z konference
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu