Přejít na článek: Integrace cizinců
Zrušit hledání

Integrace cizinců

Koordinace, preventivní a aktivizační programy pro držitele dočasné ochrany a další skupiny cizinců v Tachově

Projekt rozvíjí aktivizační a preventivní aktivity v rámci práce s cizinci, koordinuje a síťuje aktéry působící v oblasti integrace. Podporuje výuku českého jazyka či integračních kurzů. Důraz bude je kladen i na aktivní participaci a empowerment cílové skupiny - podpora vzniku a činnosti svépomocné skupiny cizinců.

Personální zajištění

Koordinátorka: Blažena Smilová, tel: +420 771 294 018

Komunitní pracovník, tlumočnice: Natálie Šimandlová, tel: +420 771 294 019

integrace.tachov@gmail.com

Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt

Jméno a příjmení: Mgr. Vendula Machová

Funkce: Místostarostka

Email: vendula.machova@tachov-mesto.cz

Telefon: 776 689 231

Realizační období: od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023

Cíl celého projektu

Cílem projektu je zajištění koordinace a síťování všech aktérů, kteří se v podílí na integraci cizinců. Ve městě působí několik služeb, které pracují s cizinci - Člověk v tísni, CPIC, organizace Kotec. Projekt měl zajišťuje koordinaci s Úřadem práce, komunikace zřizovatele se školami vzdělávající děti s odlišným mateřským jazykem. Cílem je rovněž informovat a zpřístupňovat cizincům různé typy volnočasových aktivit pro děti, mladé lidi i dospělé. Organizace jsou schopny nabízet tyto své aktivity i cizincům, ale povědomí o této možnosti se dosud mezi cizinci šířilo nedostatečně. Koordinace bude také zahrnovat propojení s agendou městských a sociálních bytů.

Klíčovou součástí projektů bude sdílení ověřených informací (například o legislativních změnách - nyní např. prodlužování dočasné ochrany) nejen s aktéry integrace, ale i samotnými cizinci. Budou využity existující komunikační kanály například whatsappové či facebookové skupiny, kam bude možnost vkládat informace i v ukrajinštině.

Projekt si klade také za cíl empowerment a aktivní participaci cílové skupiny a to ve formě podpory vytvoření a činnosti svépomocné skupiny pro ukrajinské ženy a národnostní menšiny. Již byla zmapována dobrá praxe obdobných ženských skupin v Chebu a Klatovech a o vytvoření podobné skupiny mají zájem samy ukrajinské ženy, které pobývají v Tachově.
V rámci projektu probíhají jednou za dva měsíce pravidelná setkávání všech aktérů integrace, v prostorách organizace budou mít pracovní místo i koordinátorka a komunitní pracovnice.

Cílová skupina bude oslovena jak prostřednictvím aktérů integrace, tak prostřednictvím komunitní pracovnice, která se podílela na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny bezprostředně po vypuknutí konfliktu a která má na sebe navázanou početnou komunitu cizinců.

Kurzy Českého jazyka a integrační kurzy

Znalost češtiny je klíčovým předpokladem úspěšné integrace. Umožňuje cizincům aktivně vyjednávat svou pozici na trhu práce (snižuje se tím závislost na "zprostředkovatelích" či neseriózních pracovních agenturách), umožňuje předcházet konfliktům a nedorozuměním s majoritní společností a usnadňuje socializaci.

V rámci projektu jsou realizovány výukové bloky kurzu českého jazyka. Důležitou součástí je rozšíření povědomí o konání kurzu mezi cílovou skupinu, informování a propagace kurzu. Kurz je v tuto chvíli plně obsazen, mapujeme další možnosti otevření kurzu.

Nabízíme i možnost konverzací či integračních kurzů, během kterých budou cizinci informování o legislativních záležitostech, o kulturních rozdílech ovlivňujících soužití s majoritou, problematice zaměstnanosti (včetně prevence negativních jevů spojených s agenturním zaměstnáváním).
Kurzy se konají v prostorách organizace REVIS , která poskytuje profesionální zázemí pro konání kurzu i pro případné další aktivity či setkávání (víceúčelová zasedací místnost).

V případě zájmu o více informací, nebo zapojení do kurzů či svépomocných skupin, se obraťte na koordinátorku – kontakt viz víš.

PROJEKT JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA Z TITULU DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ V RÁMCI SYSTÉMU VÝZEV NA VÝDAJE REALIZOVANÉ V PROJEKTECH OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ  OCHRANY NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2023. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MĚSTEM TACHOV.


Ministerstvo vnitra České republiky

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Integrace cizinců
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu