UPOZORNĚNÍ: Ven vycházejte pouze s rouškou, která kryje ústa i nos. Veškeré důležité informace k epidemii pro občany Tachova a blízkého okolí. Spolu to zvládneme

Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2019/2020

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí: pondělí 2. září 2019 - čtvrtek 30. ledna 2020

2. pololetí: pondělí 3. února 2020 - úterý 30. června 2020

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020

(vyučování začne ve pondělí 6. ledna 2020)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  31. ledna 2020

jarní prázdniny: pondělí 17. února - pátek 21. února 2020

velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna - pátek 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2020

na základních školách v Tachově: 
pátek 24. dubna 2020, 13.00 - 18.00 hodin

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2020

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 7. května 2020, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. termín:

Čtyřleté studium - 14.4.2020
Šestileté a osmileté studium - 16.4.2020

2. termín

Čtyřleté studium - 15.4.2020
Šestileté a osmileté studium - 17.4.2020

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici  na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2020. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2020 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/informace-o-vydavani-zapisovych-listku-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.


Maturitní zkoušky: jaro: 2. května - 10. června 2020, podzim: 1. září - 20. září 2020

Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2020

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 10.7.13.7. - 24.7.27.7. - 7.8.10.8. - 21.8.24.8. - 28.8.
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
SADOVÁ6:30 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   PROVOZ
  • Zákonný zástupce dítěte (rodič), si musí sám zajistit umístění na požadované mateřské škole.
  • V době od 1.6. do 12.6. 2020 budou ředitelky jednotlivých mateřských škol přijímat žádosti o umístění dětí v době prázdnin.
  • Zákonní zástupci (rodiče) předloží žádost o přijetí dítěte na dobu určitou a kopii evidenčního listu, který mu na vyžádání vydá kmenová mateřská škola.
  • Ředitelka mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělávání (na dobu určitou) v souladu s § 165 odst.2 písm.b) a § 34 zákona č.561/2004 Sb., („školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů), přičemž nesmí dojít k překročení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ zapsaného ve školském rejstříku.
  • Každá mateřská škola zveřejní  informaci o provozu pro rodiče.
  • Úplata za předškolní vzdělávání i úplata za stravné se bude platit již v den podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin 2020.
  • V týdnu od 24.8. do 28.8.2020 je provoz již ve všech mateřských školách.

Přerušení provozu v jeslích: 7.7. - 24.7.2020


Další informace na www stránkách jednotlivých škol 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení