Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2022/2023

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí:  čtvrtek 1. září 2022 - úterý 31. ledna 2023

2. pololetí:  středa 1. února 2023  - pátek 30. června 2023

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: středa  26. října a čtvrtek  27. října 2022

vánoční prázdniny:  pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023

(vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  3. února 2023

jarní prázdniny: pondělí 13. března - pátek 17. března 2023

velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023

hlavní prázdniny: pátek  1. července - čtvrtek 31. srpna 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2023

na základních školách v Tachově: 
pátek  28. dubna 2023, 13.00 - 17.00 hodin

pokud bude probíhat zápis distančně,  proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 1. dubna do 30. dubna  - informace podá ředitelství škol

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2023

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 4. května 2023, 10.00 - 16.00 hodin

pokud  bude probíhat zápis distančně, proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května - informace podá ředitelství škol

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. a 2. termín:

Čtyřleté studium -   2. května  a 3. května 2023
Šestileté a osmileté studium - 4. května a 5. května 2023

Náhradní  termín:

1. a 2. června  2023

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici  na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2023. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2023 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/informace-o-vydavani-zapisovych-listku-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.


Maturitní zkoušky:  sledujte aktuálně stránky MŠMT

jaro:  2023  podzim:  2023

Plánovaný  provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2023

Mateřská školaprovozní doba3.7. - 14.7.17.7. - 28.7.31.7. - 11.8.14.8. - 25.8. 28.8. - 31.8.
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO
   ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ  PROVOZ
SADOVÁ6:30 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ


• provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 24. 7. - 11. 8. 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na začátku června budou ředitelky jednotlivých tachovských mateřských škol přijímat žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin
• termíny přijímání žádostí: pondělí  5. 6. 2023 a úterý 6. 6. 2023 od 7. 00 do 16 .00 hod

• podání žádosti - ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ
• zákonný zástupce dítěte  předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
• zákonný zástupce dítěte, rodič, nikoliv ředitel" kmenové" mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE  VE MĚSTĚ  ZAJIŠTĚN PO CELOU DOBU PRÁZDNIN, POČET MÍST JE VŠAK OMEZENÝ!

PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata a stravné
přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
• přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou
a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.ZAVŘENO

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu