Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2020/2021

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí: úterý 1. září 2020 - čtvrtek 28. ledna 2021

2. pololetí: pondělí 1. února 2021 - středa 30. června 2021

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek  30. října 2020

vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021

(vyučování začne ve pondělí 4. ledna 2021)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  29. ledna 2021

jarní prázdniny: pondělí 22. února - pátek 26. února 2021

velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna - pátek 2. dubna 2021

hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července - úterý 31. srpna 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu  1. září 2021

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2021

na základních školách v Tachově: 
pátek 9. dubna 2021, 13.00 - 18.00 hodin

pokud bude probíhat zápis distančně,  proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 1. dubna do 30. dubna  - informace podá ředitelství škol

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2021

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 6. května 2021, 10.00 - 16.00 hodin

pokud  bude probíhat zápis distančně, proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května - informace podá ředitelství škol

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. a 2. termín:

Čtyřleté studium -   3. května  a 4. května 2021
Šestileté a osmileté studium - 5. května a 6. května 2021

Náhradní  termín:

2. a 3. června  2021

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici  na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2021. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2021 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/informace-o-vydavani-zapisovych-listku-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.


Maturitní zkoušky: vzhledem ke stále měnící se situaci sledujte aktuálně stránky MŠMT

jaro:  2021  podzim:  2021

Plánovaný  provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2021 

- pokud budou otevřené MŠ, tak:

 

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 16.7.19.7. - 30.7.2.8. - 13.8.16.8. - 27. 8.  30. 8. - 31. 8. 
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO
SADOVÁ6:30 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ


• provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 26. 7. - 13. 8. 2021

• v době od 16. 8. do 27. 8. bude k dispozici na MŠ Sadová jen velmi omezený počet míst!

• provoz nebude probíhat celé léto v MŠ. P. Velikého z důvodu stavební rekonstrukce!

• od 30. 8. do 31. 8. je již provoz ve všech mateřských školách, kromě MŠ P. Velikého

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na začátku června budou ředitelky jednotlivých tachovských mateřských škol přijímat žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin
• termíny přijímání žádostí: 1. 6. 2021 a 2. 6. 2021 od 7. 00 do 16. 00 hod; 7. 6. 2021 a 8. 6. 2021 od 7. 00 do 16 .00 hod

• podání žádosti - ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné
• rodiče předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
• zákonný zástupce dítěte, rodič, nikoliv ředitel" kmenové" mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

• PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE ZAJIŠTĚN téměř PO CELOU DOBU PRÁZDNIN, POČET MÍST JE VŠAK OMEZENÝ!

PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

• včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata
• přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
• přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou
a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení