Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2023/2024

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí:  pondělí 4. září 2023 - středa 31. ledna 2024

2. pololetí:  čtvrtek  1. února 2024  - pátek 28. června 2024

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: čtvrtek  26. října a pátek  27. října 2023

vánoční prázdniny:  sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  2. února 2024

jarní prázdniny: pondělí  5. února - pátek 9. února 2024

velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

hlavní prázdniny: sobota  29. června - neděle 1. září 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2024

na základních školách v Tachově: 
pátek  12. dubna 2024, 13.00 - 17.00 hodin

pokud bude probíhat zápis distančně,  proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 1. dubna do 30. dubna  - informace podá ředitelství škol

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2024

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 2. května 2024, 10.00 - 16.00 hodin

pokud  bude probíhat zápis distančně, proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května - informace podá ředitelství škol

zápis jesle:  pátek 3. května 2024, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Pro aktuální informace  sledujte webové stránky MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici  na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy, a to nejpozději do 1. března 2024. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

Chystaná digitalizace přijímacího řízení: možnost  podání elektronické přihlášky. 3 přihlášky.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2024 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/informace-o-vydavani-zapisovych-listku-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.


Maturitní zkoušky:  sledujte aktuálně stránky MŠMT

jaro:  2024  podzim:  2024

Plánovaný  provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2024

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 12.7.15.7. - 26.7.29.7. - 9.8.12.8. - 23.8. 26.8. - 30.8.
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
   ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ  PROVOZ
SADOVÁ6:30 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ


• provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 15. 7. - 2. 8. 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na začátku června budou ředitelky jednotlivých tachovských mateřských škol přijímat žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin
• termíny přijímání žádostí: pondělí  3. 6. 2024 a úterý 4. 6. 2024 od 7. 00 do 16 .00 hod

• podání žádosti - ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ
• zákonný zástupce dítěte  předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
• zákonný zástupce dítěte, rodič, nikoliv ředitel" kmenové" mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE  VE MĚSTĚ  ZAJIŠTĚN PO CELOU DOBU PRÁZDNIN, POČET MÍST JE VŠAK OMEZENÝ!

PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata a stravné
přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
• přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou
a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu