Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2023/2024

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí:  pondělí 4. září 2023 - středa 31. ledna 2024

2. pololetí:  čtvrtek  1. února 2024  - pátek 28. června 2024

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: čtvrtek  26. října a pátek  27. října 2023

vánoční prázdniny:  sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  2. února 2024

jarní prázdniny: pondělí  5. února - pátek 9. února 2024

velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

hlavní prázdniny: sobota  29. června - neděle 1. září 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2024

na základních školách v Tachově: 
pátek  12. dubna 2024, 13.00 - 17.00 hodin

pokud bude probíhat zápis distančně,  proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 1. dubna do 30. dubna  - informace podá ředitelství škol

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2024

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 2. května 2024, 10.00 - 16.00 hodin

pokud  bude probíhat zápis distančně, proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května - informace podá ředitelství škol

zápis jesle:  pátek 3. května 2024, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

Termín pro podávání přihlášek: od 1.2. do 20.2. 2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Rozhodnutí o přijetí: 15. 5. 2024

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno: 18. 5. 2024

Pro aktuální informace  sledujte webové stránky MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore a také Vyhlášku o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

(v příloze níže)

https://www.prihlaskynastredni.cz/

http://www.npi.cz/images/prezentace/prijimaci_rizeni_2024.pdf

Digitalizace přijímacího řízení: možnost podání elektronické přihlášky. 3 přihlášky.

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech:  www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz).


Maturitní zkoušky:  sledujte aktuálně stránky MŠMT

jaro:  2024  podzim:  2024

Plánovaný  provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2024

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 12.7.15.7. - 26.7.29.7. - 9.8.12.8. - 23.8. 26.8. - 30.8.
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
   ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ  PROVOZ
SADOVÁ6:30 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ


• provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 15. 7. - 2. 8. 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na začátku června budou ředitelky jednotlivých tachovských mateřských škol přijímat žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin
• termíny přijímání žádostí: pondělí  3. 6. 2024 a úterý 4. 6. 2024 od 7. 00 do 16 .00 hod

• podání žádosti - ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ
• zákonný zástupce dítěte  předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
• zákonný zástupce dítěte, rodič, nikoliv ředitel" kmenové" mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE  VE MĚSTĚ  ZAJIŠTĚN PO CELOU DOBU PRÁZDNIN, POČET MÍST JE VŠAK OMEZENÝ!

PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata a stravné
přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
• přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou
a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu