Dnes je sobota 26. květen 2018, Svátek má Filip
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2017/2018

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí: pondělí 4. září 2017 - středa 31. ledna 2018

2. pololetí: čtvrtek 1. února 2018 - pátek 29. června 2018

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  2. února 2018

jarní prázdniny: pondělí 5. února - pátek 9. února 2018

velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března - pátek 30. března 2018

hlavní prázdniny: pondělí 2. července - pátek 31. srpna 2018

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2018

na základních školách v Tachově: 
pátek 6. dubna 2018, 13.00 - 18.00 hodin

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2018

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 10. května 2018, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. termín:

Čtyřleté studium - 12.4.2018
Šestileté a osmileté studium - 18.4.2018

2. termín

Čtyřleté studium - 16.4.2018
Šestileté a osmileté studium - 20.4.2018

Náhradní termín:

1. termín - 11.5.2018
2. termín - 12.5.2018

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni rok 2016-2017, v níže uvedených odkazech, nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2018. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2018 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/informace-o-vydavani-zapisovych-listku.


Maturitní zkoušky: jaro: 2. května - 10. června 2018, podzim: 1. září - 20. září 2018

Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2018

Mateřská školaprovozní doba2.7. - 13.7.16.7. - 27.7.30.7. - 10.8.13.8. - 24.8.27.8. - 31.8.
P. VELIKÉHO6:00 - 17:00zavřenozavřenoprovozzavřenoprovoz
SADOVÁ6:30 - 16:30zavřenoprovozzavřenozavřenoprovoz
TYRŠOVA6:00 - 16:30zavřenoprovozzavřenozavřenoprovoz
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30provozzavřenozavřenozavřenoprovoz
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30zavřenozavřenozavřenoprovozprovoz
  • Zákonný zástupce dítěte (rodič), si musí sám zajistit umístění na požadované mateřské škole.
  • V době od 4.6. do 15.6. 2018 budou ředitelky jednotlivých mateřských škol přijímat žádosti o umístění dětí v době prázdnin.
  • Zákonní zástupci (rodiče) předloží žádost o přijetí dítěte na dobu určitou a kopii evidenčního listu, který bude na vyžádání vydán kmenovou mateřskou školou.
  • Ředitelka mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělávání (na dobu určitou) v souladu s § 165 odst.2 písm.b) a § 34 zákona č.561/2004 Sb., („školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů), přičemž nesmí dojít k překročení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ zapsaného ve školském rejstříku.
  • Každá mateřská škola zveřejní  informaci o provozu pro rodiče.
  • Úplata za předškolní vzdělávání se bude platit již v den podání přihlášky o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin 2018.
  • Úplatu za stravné uhradí rodič dítěte po ukončení předškolního vzdlávání na dobu určitou v dané MŠ.
  • V týdnu od 27. 8. do 31.8. 2018 je provoz již ve všech mateřských školách.

Přerušení provozu v jeslích: 2.7. - 13.7., 6.8.-10.8.2018


Další informace na www stránkách jednotlivých škol 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)