Dnes je čtvrtek 21. listopad 2019, Svátek má Albert
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2019/2020

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí: pondělí 2. září 2019 - čtvrtek 30. ledna 2020

2. pololetí: pondělí 3. února 2020 - úterý 30. června 2020

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020

(vyučování začne ve pondělí 6. ledna 2020)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  31. ledna 2020

jarní prázdniny: pondělí 17. února - pátek 21. února 2020

velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna - pátek 10. dubna 2020

hlavní prázdniny: středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2020

na základních školách v Tachově: 
pátek 3. dubna 2020, 13.00 - 18.00 hodin

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2020

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 7. května 2020, 10.00 - 16.00 hodin

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. termín:

Čtyřleté studium - 14.4.2020
Šestileté a osmileté studium - 16.4.2020

2. termín

Čtyřleté studium - 15.4.2020
Šestileté a osmileté studium - 17.4.2020

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni rok 2016-2017, v níže uvedených odkazech, nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2020. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2019 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/informace-o-vydavani-zapisovych-listku.


Maturitní zkoušky: jaro: 2. května - 10. června 2020, podzim: 1. září - 20. září 2020

Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2019

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 12.7.15.7. - 26.7.29.7. - 9.8.12.8. - 23.8.26.8. - 30.8.
P. VELIKÉHO6:00 - 16:30zavřenoprovozzavřenozavřenoprovoz
SADOVÁ6:30 - 16:30zavřenozavřenoprovozzavřenoprovoz
TYRŠOVA6:00 - 16:30zavřenozavřenoprovozzavřenoprovoz
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30zavřenozavřenozavřenoprovozprovoz
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30provozzavřenozavřenozavřenoprovoz
  • Zákonný zástupce dítěte (rodič), si musí sám zajistit umístění na požadované mateřské škole.
  • V době od 3.6. do 14.6. 2019 budou ředitelky jednotlivých mateřských škol přijímat žádosti o umístění dětí v době prázdnin.
  • Zákonní zástupci (rodiče) předloží žádost o přijetí dítěte na dobu určitou a kopii evidenčního listu, který bude na vyžádání vydán kmenovou mateřskou školou.
  • Ředitelka mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělávání (na dobu určitou) v souladu s § 165 odst.2 písm.b) a § 34 zákona č.561/2004 Sb., („školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů), přičemž nesmí dojít k překročení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ zapsaného ve školském rejstříku.
  • Každá mateřská škola zveřejní  informaci o provozu pro rodiče.
  • Úplata za předškolní vzdělávání se bude platit již v den podání přihlášky o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin 2018.
  • Úplatu za stravné uhradí rodič dítěte po ukončení předškolního vzdlávání na dobu určitou v dané MŠ.
  • V týdnu od 26. 8. do 30.8. 2019 je provoz již ve všech mateřských školách.

Přerušení provozu v jeslích: 1.7. - 26.7.2019


Další informace na www stránkách jednotlivých škol 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)