Přejít na článek: Školy a školská zařízení
Zrušit hledání

Školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2021/2022

v základních školách a mateřských školách v Tachově

Období školního vyučování v ZŠ

1. pololetí:  středa 1. září 2021 - pondělí 31. ledna 2022

2. pololetí:  úterý 1. února 2022  - čtvrtek 30. června 2022

Termíny prázdnin

podzimní prázdniny: středa  27. října a pátek  29. října 2021

vánoční prázdniny:  čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022

(vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)

jednodenní pololetní prázdniny: pátek  4. února 2022

jarní prázdniny: pondělí 7. března - pátek 11. března 2022

velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

hlavní prázdniny: pátek  1. července - středa 31. srpna 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Zápisy

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: 
1. dubna - 30. dubna 2022

na základních školách v Tachově: 
pátek 8. dubna 2022, 13.00 - 18.00 hodin

pokud bude probíhat zápis distančně,  proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 1. dubna do 30. dubna  - informace podá ředitelství škol

zápis k předškolnímu vzdělávání:
2. května - 16. května 2022

zápis do mateřských škol v Tachově:
čtvrtek 5. května 2022, 10.00 - 16.00 hodin

pokud  bude probíhat zápis distančně, proběhne v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května - informace podá ředitelství škol

Ostatní

Přijímací řízení na střední školy:

1. a 2. termín:

Čtyřleté studium -   4. května  a 5. května 2022
Šestileté a osmileté studium - 6. května a 7. května 2022

Náhradní  termín:

2. a 3. června  2022

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.czwww.infoabsolvent.cz, www.uiv.czwww.msmt.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ, proto jsou k dispozici  na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Způsob předávání přihlášky je nově stanoven tak, že uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášky přímo řediteli zvolené střední školy,
a to nejpozději do 1. března 2022. Nepředkládá ji již prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Zápisový lístek

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2022 jeden zápisový lístek na své základní škole. Pokud uchazeč není žákem ZŠ, bude mu vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří 308, tel.:377 195 447) na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/informace-o-vydavani-zapisovych-listku-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.


Maturitní zkoušky: vzhledem ke stále měnící se situaci sledujte aktuálně stránky MŠMT

jaro:  2022  podzim:  2022

Plánovaný  provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2022

Mateřská školaprovozní doba1.7. - 15.7.18.7. - 29.7.1.8. - 12.8.15.8. - 26.8. 29.8. - 31.8.
POŠUMAVSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ    ZAVŘENO   PROVOZ
P. VELIKĚHO6:00 - 16:30   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
SADOVÁ6:30 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ
STADTRODSKÁ6:00 - 16:30   ZAVŘENO   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ   PROVOZ
TYRŠOVA6:00 - 16:30   ZAVŘENO   PROVOZ   ZAVŘENO   ZAVŘENO   PROVOZ


• provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1356 bude přerušen v období: 1. 8. - 19. 8. 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na začátku června budou ředitelky jednotlivých tachovských mateřských škol přijímat žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdnin
• termíny přijímání žádostí: pondělí  6. 6. 2022 a úterý 7. 6. 2022 od 7. 00 do 16 .00 hod

• podání žádosti - ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování
• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ
• zákonný zástupce dítěte  předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola
• zákonný zástupce dítěte, rodič, nikoliv ředitel" kmenové" mateřské školy si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE  VE MĚSTĚ  ZAJIŠTĚN PO CELOU DOBU PRÁZDNIN, POČET MÍST JE VŠAK OMEZENÝ!

PŘEDNOSTNÍ PŘIJETÍ:

včas a řádně podaná žádost, uhrazená úplata
přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm v Tachově
• přednostně budou přijaty děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou
a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách zřizovaných městem Tachov jsou k dispozici na školách a u zřizovatele.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Školy a školská zařízení