Přejít na článek: Povinně zveřejňované informace
Zrušit hledání

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Oficiální název

Město Tachov

Důvod a způsob založení

Přemysl Otakar II, založil v blízkosti kamenného hradu r.1285 královské město Tachov. Podle Ústavy ČR je město Tachov územním samosprávným celkem.

Organizační struktura

Činnost MěÚ se řídí zákonem o obcích, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Organizačním řádem MěÚ v Tachově. Organizační strukturu tvoří starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci MěÚ. V čele MěÚ je starosta.

Kontaktní spojení

Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov 
tel.: 374 774 111 
fax: 374 774 143 
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz 
internetové stránky: http://www.tachov-mesto.cz/

ID datové schránky: 2tubyxs 

Případné platby můžete poukázat

č.ú.: 2688980287/0100, KB Tachov 
č.ú.: 1980324389/0800 poplatek za komunální odpad

00260231

DIČ

CZ00260231

Žádosti o informace

Podání žádosti, stížnosti je možné v kanceláři sekretariátu starosty, dále poštou na adresu úřadu a také pomocí elektronického formuláře zde.

Formuláře

Formuláře ke stažení naleznete zde. Všechny formuláře, uvedené na webowých stránkách Města Tachova, obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Tachov.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení situací jsou zde.

Nejdůležitější předpisy

Seznam nejdůležitějších předpisů zde.

Sazebník úhrad za poskytování informací


Pozn.: V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

a) přímé náklady na materiál:
černobílá kopie formátu A4 na kopírovacím stroji jednostranně za 1 kopii 2,00 Kč
černobílá kopie formátu A4 na kopírovacím stroji oboustranně za 1 kopii 4,00 Kč
černobílá kopie formátu A3 na kopírovacím stroji jednostranně za 1 kopii 4,00 Kč
černobílá kopie formátu A3 na kopírovacím stroji oboustranně za 1 kopii 6,00 Kč
černobílý tisk formátu A4 na tiskárně PC jednostranně – 1 strana 2,00 Kč
černobílý tisk formátu A4 na tiskárně PC oboustranně – 1 list 4,00 Kč
barevný tisk formátu A4 na tiskárně PC jednostranně – 1 strana 6,00 Kč
barevný tisk formátu A4 na tiskárně PC oboustranně – 1 list 9,00 Kč
kopírování na magnetické nosiče (disketa 3,5“) – 1 kus 25,00 Kč
kopírování na optické nosiče (CD) – 1 kus 25,00 Kč

b) přímé náklady na mzdy (v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací):
průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 4 až 7 93,00 Kč
průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 8 až 11 126,00 Kč

c) ostatní přímé náklady:

  • práce s archiváliemi – rešerše podle náročnosti výkonu, nejméně však za 1 hodinu 260,00 Kč (dle ceníku služeb a úkonů SA ČR)
  • poštovní a ostatní služby (dle tarifů České pošty)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Povinně zveřejňované informace
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu