Přejít na článek: Media kit
Zrušit hledání

Media kit

Oficiální zdroj informací a podkladů pro média a partnery města

Základní informace

  • Město Tachov je bývalé královské město s první písemnou zmínkou z roku 1115, jedná se o jedno z nejstarších sídel v západních Čechách
  • Historie města je značně poznamenána odsunem původního německého obyvatelstva a vytvořením Železné opony
  • Tachov leží 11 km od hranice s Německem a 8 km dálnice D5, která vede mezi hraničním přechodem Rozvadov a Plzní
  • Na západní hranici města začíná CHKO Český les, který je součástí zeleného pásu Evropy
  • V současnosti žije v Tachově zhruba 13 000 trvalých obyvatel
  • Město vede koalice sdružení Volím Tachov a Za lepší Tachov v čele se starostou Petrem Vránou (Volím Tachov), místostarostou Janem Strakou (Za lepší Tachov) a místostarostkou Vendulou Machovou (Volím Tachov), koalice je zastoupená v zastupitelstvu 16 zastupiteli z 21

Městský znak

Použití městského znaku musí vždy schválit rada města. Pro schválení prosím předem zašlete podobu materiálu, na kterém se má znak objevit, aby bylo možné schválit jeho použití v konkrétní aplikaci. Městský znak je určený primárně pro slavnostnější příležitosti, proto je nutné s ním také tak nakládat.

Zejména je zakázáno měnit barvy nebo poměry stran znaku, kolem znaku ponechávejte prostor minimálně 0,5 šířky znaku od ostatních grafických prvků. Znak by měl být vždy umístěn primáně na bílé pozadí.

Logo města

Město Tachov aktuálně nepoužívá žádné logo a prezentuje se výlučně městským znakem.

Pro organizátory

K označení svých materiálů použijte přednostně jednoduchý grafický banner. Banner použijte vždy, pokud se město na organizaci přímo podílí, nebo se podílí na financování události nebo projektu. V jiném případě banner nepoužívejte. Použití městského znaku se na takových materiálech nedoporučuje. Pokud ho chcete použít, požádejte o to radu města.

Fotografie

Fotokit stáhnete zde

Fotokit je uložený v archivu .zip a obsahuje fotografie ve formátu JPEG.

Fotografie města jsou určené výlučně pro ilustrační doplnění mediálních výstupů prezentujících město a není možné je používat pro komerční účely nebo mimo kontext prezentace města. Kdykoliv je to možné, uvádějte autory fotografií. V případě využití pro jiné účely kontaktujte autory fotografií pro poskytnutí licence.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Media kit
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu