Přejít na článek: Prohlášení o přístupnosti
Zrušit hledání

Prohlášení o přístupnosti

Město Tachov se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tachov-mesto.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. z důvodů nesplnitelnosti požadavků plynoucích z bodů 1.4.6, 1.4.12 a 4.1.1 pravidel WCAG 2.1.

Odůvodnění

1.4.6 Zvýšený kontrast: Některé prvky výjimečně dosahují kontastu 5 místo 7

1.4.12 Rozložení textu: Mezery mezi znaky a slovy jsou nižší než požadované z důvodu zvýšení čitelnosti pro běžné uživatele

4.1.1 Syntaktická analýza: Internetové stránky využívají moduly třetích stran (např. propojení se službou facebook), které nejsou syntakticky bez chyb.

Celkové hodnocení souladu: 96 %

Úroveň A: 97 %

Úroveň AA: 96 %

Úroveň AAA: 96 %

Nepřístupný obsah

  1. Některé dokumenty ke stažení jsou uložené ve formátech .doc/.docx nebo .xls/.xlsx z důvodu povahy obsahové informace.
  2. Některé dokumenty ke stažení ve formátu .pdf mohou obsahovat naskenovaný text.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2020 společností KETNET s.r.o. na základě následujících dokumentů a aplikací:

  1. Metodický pokyn zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2)
  2. How to Meet WCAG (Quick Reference)
  3. Siteimprove: Accessibility Checker (rozšíření pro Google Chrome)
  4. WAVE (rozšíření pro Google Chrome)
  5. Screen reader simulator (rozšíření pro Google Chrome)
  6. NVDA (screen-reader pro platformu Windows)

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Chcete-li nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu info@tachov-mesto.cz.

Postupy pro prosazování práva

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov, e-mail: info@tachov-mesto.cz, ID datové schránky: 2tubyxs

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Prohlášení o přístupnosti
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu