Přejít na článek: MHD Tachov
Zrušit hledání

MHD Tachov

Městská hromadná doprava v Tachově

Ceník jízdného od 1. ledna 2024

Autobusy VKJ s.r.o.

Obyčejné jízdné: 10 Kč

 • Dospělé osoby nebo mládež starší 15 let
 • Pes, pokud není přepravován ve schráně o rozměrech bezplatně přepravovaného zavazadla
 • Zavazadlo o rozměrech přesahujících 20x30x50 cm a to i v případě, přesahuje-li jen jeden rozměr
 • Dětský kočárek bez dítěte, jízdní kolo, lyže, sáňky apod.

Zvláštní jízdné: 5 Kč

 • Děti od 6 do 15 let
 • Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se neprokazuje

Obyčejné měsíční jízdné: 200 Kč

 • Dospělé osoby nebo mládež starší 15 let.
 • Měsíční kupón lze zakoupit u řidiče autobusu, který zajišťuje provoz linky a použít jej na neomezený počet jízd v měsíci. Neopravňuje k přepravě zavazadel, za která se platí obyčejné jízdné.

Zvláštní měsíční jízdné: 100 Kč

 • Děti od 6 do 15 let;
 • Žáci základních a středních škol. Pro studenty vysokých škol jen za podmínek stanovených cenovým výměrem MF ČR.
 • Zakoupení měsíčního kupónu a použití je stejné jako u obyčejných měsíčních jízdenek.

Bezplatná přeprava

 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP
 • Držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce nebo asistenčního psa
 • Osoby starší 70 let. Nárok se prokazuje občanským průkazem
 • Dárci krve – držitelé „Zlaté Jánského plakety" na základě průkazu vydaného Českým červeným křížem
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: MHD Tachov
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu