Dnes je úterý 20. srpen 2019, Svátek má Bernard
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Organizační struktura MěÚ a organizace zřízené městem

Městský úřad v Tachově tvoří starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci MěÚ.
V čele MěÚ je starosta.

MěÚ sídlí v Tachově Hornická 1695.

Rada města Tachova zřídila pro jednotlivé úseky činnosti tyto odbory, které jsou součástí MěÚ:

 • odbor vnitřních věcí (OVV)
 • majetkoprávní odbor (MO)
 • odbor výstavby a územního plánování (OVUP)
 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)
 • odbor životního prostředí (OZP)
 • odbor rozvoje a investic (ORI)
 • finanční odbor (FO)
 • živnostenský odbor (ZO)
 • odbor školství a památkové péče (OSPP)
 • odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)
 • odbor kancelář tajemníka (OKT)

 

Činnost MěÚ se řídí zákonem o obcích, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Organizačním řádem MěÚ v Tachově. Právnické osoby zřízené nebo založené městem a zařízení města:

 1. Město je zakladatelem těchto právnických osob (společností):
  • Správa majetku a údržby Tachov s.r.o., se sídlem v Tachově, Sokolovská 691 (SMÚT)
  • Sluměta Tachov s.r.o., se sídlem v Tachově, Prokopa Velikého 21 (SLUMĚTA)
 2. Město je zakladatelem těchto příspěvkových právnických osob:
  • Městské kulturní středisko v Tachově, Náměstí Republiky 85 (MKS)
  • Poliklinika Tachov, Václavská 1560
  • Regionální vzdělávací a informační středisko, Školní 1094 (REVIS)
  • Sportovní zařízení města Tachova, Pobřežní 1547
 3. Město dále zřídilo tyto základní školy, mateřské školy a školní jídelny jako jejich součásti, které mají právní subjektivitu:
  • Základní škola Hornická 1325
  • Základní škola Zárečná 1540
  • Základní škola Kostelní 583
  • Mateřská škola Pošumavská 1675
  • Mateřská škola Prokopa Velikého 1255
  • Mateřská škola Stadtrodská 1600
  • Mateřská škola Tyršova 1546
  • Mateřská škola Sadová 1356 (Včetně Jeslí)
 4. Město Tachov zřídilo podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  • Městskou policii v Tachově, Hornická 1695.
 5. Město dále zřídilo tyto sbory dobrovolných hasičů:
  • Sbor dobrovolných hasičů Tachov, Hornická 1533, Tachov
  • Sbor dobrovolných hasičů Velký Rapotín, Velký Rapotín 49

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)