Přejít na článek: Tachov spouští záchranný kruh
Zrušit hledání

Tachov spouští záchranný kruh

Město Tachov spouští v březnu Tachovský záchranný kruh - kontaktní a informační místo pro pomoc občanům v těžké životní situaci spojené s finanční krizí. Jednou z konkrétních způsobů pomoci jsou obědy zdarma pro děti v tachovských školách.

V současné době se celá společnost potýká s vysokými cenami základních potravin a energií, což má často dopad na jednotlivce i celé rodiny. Město Tachov proto vytvořilo kontaktní místo, kam se může přijít každý občan osobně poradit. Poradit se zde lidé mohou ohledně svojí situace spojené s enormně vysokými náklady na energie, ale i celkově se svou finanční a sociální situací. Poradkyně bude informovat a pomáhat při vyřizování žádostí o všechny dostupné zdroje podpory.

Na přípravě Tachovského záchranného kruhu pracuje od nástupu do funkce místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov): "Mojí priorioritou jsou občané města. Na spuštění Tachovského záchranného kruhu pracuji již několik měsíců ve spolupráci s odbory města a dalšími nestátními organizacemi. Od začátku mi šlo o to, abychom pomoc spustili co nejdříve. Nyní je nutné, aby si informace našla cestu k těm, kteří ji potřebují."

Pomoc státu nestačí

Stát spustil různé formy podpory lidem v nouzi, které ale nejsou vždy dostatečně adresné a funkční. Proto město Tachov reaguje službou, která má za cíl zprostředkovat pomoc přímo v místě bydliště bez složitého dojíždění. Kromě zprostředkování státní podpory město Tachov postupně zavádí vlastní formy pomoci.

Obědy zdarma pro děti

Aktuálně již běží hrazení obědů jako forma sponzorského daru od společnosti BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service s.r.o. Všechny tachovské základní školy, tuto nabídku využily, do budoucna se domlouvá i zapojení mateřských škol.

Základní školy prostřednictvím třídních učitelů vytipovaly děti, které na obědy nechodí a daly rodičům nabídku na proplácení obědů. Nabídku využilo již na dvě desítky rodin. V rámci cílené pomoci město rozšířilo možnost přihlášení do tohoto programu přímo rodičům a to formou on-line dotazníku na webu města.

Plánujeme toto jako dlouhodobou formu podpory, protože kritéria města nejsou tak přísná jako státní programy hrazení obědů.

Potravinová a materiální pomoc

V kontaktním místě Tachovského záchranného kruhu mají tachovští občané také možnost zažádat v případě potřeby o potravinovou a materiální pomoc. Tato možnost je poskytována přímo na místě, nebo v případě dlouhodobějších problémů ji zprostředkujeme u jiné organizace.

Podmínkou pravidelného čerpání potravinové a materiální pomoci je spolupráce na změně situace. Tudíž zájemce musí se sociální službou dlouhodobě spolupracovat.

Dluhové poradenství

Občané města mají také možnost konzultovat svou finanční situaci. Jedná se o poradeství a pomoc s oddlužením zdarma. Služba ale také funguje jako prevence, kdy je možné konzultovat zhoršenou finanční situaci dříve, než se domácnosti dostanou do dluhové pasti.

Dluhové poradenství je poskytováno ve spolupráci s poradnou Člověka v tísni.

Místostarostka Vendula Machová uvedla: "Přestože doufám, že služby Tachovského záchranného kruhu nebude potřebovat mnoho lidí, jsem ráda, že jsme je zavedli. Vážím si toho, že jsme našli koaliční shodu na nutnosti pomáhat adresně přímo našim občanům. Jsme díky tomu schopní vyčlenit lidské i finační zdroje města a zároveň nenahrazovat státní pomoc. Věřím, že to bude efektivní a užitečné pro všechny, kteří to potřebují."

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachov spouští záchranný kruh
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu