Přejít na článek: Nová výstavba v Palackého ulici
Zrušit hledání

Nová výstavba v Palackého ulici

Na internetu se šíří informace o nové výstavbě v Palackého ulici, proti které se zvedla vlna protestů a místní se vůči ní vymezují peticí. Jelikož je situace pro běžného občana značně nepřehledná, přinášíme vám vyjádření vedení města.

V Tachově nás trápí drahé bydlení, je to jeden z nejčastějších problémů, který lidé zmiňují. S nedostatkem bydlení jde ruku v ruce také nedostatek parkovacích stání a zejména pak vysoké ceny nájmů a nemovitostí. Řešením, jak toto změnit, je zejména nová výstavba a příprava pozemků, kde může vzniknout zástavba bytových nebo rodinných domů.

Z tohoto důvodu je logická podpora města u projektů, které tento palčivý problém nás všech, řeší.

Prostoru pro nové bydlení je málo

Pozemky, které by se pro nové bydlení daly využít, se nacházejí téměř bez výjimky na okrajích města. Zahušťování zástavby ve městě není reálné. Lokality kolem města ale nejsou připravené a je nutné do jejich přípravy investovat nemalé prostředky. Když vznikal mezi lety 2018 a 2019 koncept nového bydlení navazující na ulici Palackého, získal si projekt širokou podporu v zastupitelstvu města.

Územní studie Obytná zóna Palackého sever

K tomu, aby nedocházelo k nekontrolované výstavbě, si město vyžádalo rozsáhlou a detailní studii rozvoje celé zóny na jižním okraji města. Studie značně přesahuje aktuální záměr investora. Mimo lokality východně od ulice Palackého, která se má aktuálně realizovat, je v ní zahrnuto i území na západ od ulice Palackého – nad ulicí Máchova.

Reálné je nyní ale zastavění pouze východní části zóny v prostoru nad Sládkovou ulicí. Ve studii byl předložen návrh na výstavbu bytových domů s maximálně 4 nadzemními podlažími a jedním podlažím technickým tak, aby nová zástavba příliš nepřevyšovala zástavbu stávající a byla v souladu s okolím.

Studie je vydána v únoru 2022 a má podporu vedení města i dalších zastupitelů a proto prochází zastupitelstvem bez problémů.

Veřejná vyhláška obsahuje jiné parametry staveb

Na základě schválené studie se širokou podporou – konečně zase vzniknou na pěkném místě nové byty, kterých je nedostatek – začal investor připravovat podklady pro stavební řízení. V rámci průběhu řízení došlo v souladu s územním plánem k odchylce od původní studie a u dvou budov k navýšení počtu pater ze 4 na 5.

Je podstatné říci, že v tuto chvíli již město nemá na chod řízení vliv, protože je v režii odboru výstavby a územního plánovaní, což je odbor, který vykonává státní správu a město do jeho chodu nemůže ze zákona zasahovat.

Na základě materiálů dodaných investorem vydává v souladu se zákonem Odbor výstavby a územního plánování veřejnou vyhlášku se žádostí o vyjádření ostatních účastníků řízení. Ti se bohužel o vydání vyhlášky nemají jak dozvědět, pokud pravidelně nesledují úřední desku. A ruku na srdce takových lidí není moc.

Díky tomu, že byla veřejná vyhláška vyvěšena jen na úřední desku, se totiž o detailech jejího obsahu nedozvědělo ani vedení města. Zastupitelé tak žili nadále v tom, že vzniklý projekt odpovídá schválené studii.

Investor připouští úpravu projektu

V současné době nenabývá rozhodnutí (společné povolení) právní moci, protože jeden z účastníků řízení podal námitku.  Rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování proto bude nyní přezkoumávat krajský úřad jako jeho nadřízený orgán. 

V souvilosti s protesty místních proběhlo ve čtvrtek 2. února 2023 jednání vedení města s investorem, který připustil možnost kompromisního řešení a návrat k původní výšce budov dle studie. K tomuto postupu se kloní také vedení města.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Nová výstavba v Palackého ulici
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu