Přejít na článek: Tachovský akční plán 2023 - 2024
Zrušit hledání

Tachovský akční plán 2023 - 2024

V pondělí 19. prosince schválilo tachovské zastupitelstvo kromě rozpočtu také akční plán 2023 - 2024, který vychází z dlouhodobého strategického plánu města a udává priority, na které se město příští rok zaměří.

Ke konci roku došlo v Tachově k prioritizaci úkolů, které má město připravené v rámci svého strategického plánu. Akční plán je dokument, který stanovuje, na co se město v nejbliším období zaměří a do čeho bude přednostně investovat peníze. Z akčního plánu je také vidět, s jakými finančními prostředky se bude pro jednotlivé úkoly počítat.

Kompletní akční plán pro období 2023 - 2024 včetně příloh

Mimo akční plán mají pak radní připravené vlastní projekty pro jednotlivé oblasti, kterým se v rámci svých gescí věnují.

Nejvyšší prioritu mají v Tachově rekonstrukce

Akční plán, který zastupitelstvo schválilo, vznikl interním hlasováním zpracovatelského týmu. Jeho členové měli možnost obodovat jednotlivé úkoly, případně úkoly doplnit. Z bodování jasně vyplynula shoda na dokončení rozjetých projektů a na započetí několika velkých rekonstrukcí, které město dlouhodobě plánuje. Mimo toho se ale mezi nejdůležitější úkoly dostala také přístavba mateřské školy v Pošumavské ulici, která by měla navýšit svou kapcitu o 50 dětí.

Celková finanční alokace na projekty v období 2023 - 2024 je schválená ve výši necelých 83 milionů Kč.

Projekty s prioritou 1

Název projektuAktivita 2023Náklady 2023Náklady v dalších letech
Zatraktivnění NKP - obnova Jízdárny Tachov SvětceRealizace39 450 000 Kč0 Kč
Přístavba MŠ PošumavskáRealizace11 000 000 Kč12 000 000 Kč
Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapaRealizace6 900 000 Kč0 Kč
Rekonstrukce Jiráskovy uliceRealizace12 000 000 Kč0 Kč
Rekonstrukce ulic přiléhajících k náměstí RepublikyPříprava150 000 Kč20 000 000 Kč

Projekty s prioritou 2

V roce 2023 se díky schválenému plánu budou finalizovat přípravy revitalizace náměstí. Plán revitalizace bude občanům města během roku veřejně prezentován v kinosálu Mže. Mezi prioritními projekty je také příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů u Mohyly. Vedení města tak reflektuje potřebu Tachovanů, kteří si často stěžují na nedostatek pozemků připravených k výstavbě.

S ohledem na intenzivní činnost v městských lesích získala vysokou prioritu také investice do nákupu lesní techniky, která by měla práce zlevnit a realizovat vlastními silami. Zároveň umožní lesním pracovníkům opravovat lesní cesty, které jsou těžbou postižené.

Název projektuAktivita 2023Náklady 2023Náklady v dalších letech
Revitalizace náměstí RepublikyPříprava800 000 Kč45 000 000 Kč
Akce realizované v souladu s programem regenerace městské památkové zónyRealizace1 000 000 Kč0 Kč
Místo pro přecházení ulice Plánská + chodníkyRealizace5 000 000 Kč0 Kč
Chodník ulice Petra JilemnickéhoRealizace4 800 000 Kč0 Kč
Rekonstrukce křižovatky Plzeňská - Chodská--0 Kč4 000 000 Kč
Rekonstrukce křižovatky Boženy Němcové - Vodní--150 000 Kč15 000 000 Kč
Technika pro hospodaření v městských lesíchPříprava0 Kč7 400 000 Kč
Chodník do Malého RapotínaPříprava300 000 Kč3 500 000 Kč
Křižovatka Václavská - Mánesova - Zámecká--0 Kč15 000 000 Kč
Veřejné osvětlení Husitská--0 Kč1 650 000 Kč
Veřejné osvětlení Velký RapotínPříprava150 000 Kč3 850 000 Kč
Tachovsko nabíjecí stanice pro elektrokolaRealizace220 000 Kč0 Kč
Rekonstrukce budovy Městského kulturního střediska čp. 119--0 Kč15 000 000 Kč
Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly severPříprava700 000 Kč48 000 000 Kč

Další projekty, se kterými se počítá

Projekty, které se dostaly na seznam úkolů pro období 2023 - 2024 a alokují se pro ně finanční prostředky.

Název projektuAktivita 2023Náklady 2023Náklady v dalších letech
Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TachovPříprava200 000 Kč9 500 000 Kč
Obnova památníku Mohyla - turistická expozicePříprava100 000 Kč1 400 000 Kč

Projekty v gesci radních

Mimo akčního plánu představili na zasedání zastupitelstva své projekty také radní. Velkou změnou na kterou se mohou Tachované těšit hned z kraje roku bude aplikace "mobilní rohlas," kterou má na starosti radní Matouš Horáček (Volím Tachov): "Mobilní rozhlas je platforma pro spolupráci radnice s občany Tachova. Naši sousedé si do mobilu nainstalují aplikaci a ta je následně bude informovat o všem důležitém, co se ve městě děje, ale nejen to. Budou zde mít také třeba možnost rozhodovat o projektech, které se mají ve městě realizovat, nebo budou moci nahlásit problémy, kterých si kolem sebe všimnou. Mimo toho připravujeme již další změny na webu města, kterými bychom chtěli život ve městě usnadnit."

Užší spolupráce města s jeho obyvateli a firmami je cílem dalších plánů, které radní představili. Radní Vít Rožmberský (Volím Tachov) plánuje v tomto směru hned dvě iniciativy: "V první třetině roku proběhne podnikatelské fórum na kterém bychom se chtěli se zástupci místních firem bavit o koncepci rozvoje Tachova. Potřeby místních obyvatel a firem jsou totiž často velmi podobné a vzájemná spolupráce bude výhodná pro všechny strany. V plánu máme také založení fondu rozvoje, který bude fungovat na principu participativniho rozpočtu. To v praxi znamená, že Tachované, kteří do fondu přispějí také sami rozhodnou, na co a jak se vybrané prostředky využijí."

Radní Jana Hutníková (Volím Tachov) vidí jako nutnou domluvu s aktivními lidmi, kteří ve městě pořádají kulturní události: "V rozpočtu se nám povedlo navýšit částku v Programu pro poskytování dotací na 3 000 000 Kč. Chceme, aby byl větší prostor na podporu kulturních událostí. Je to jedno z témat, které bychom rádi probrali 26. ledna na kulatém stolu s pořadateli kulturních a dalších akcí. Mimo toho je hlavním bodem kulatého stolu vytvoření společného kalendáře, kde budeme vést seznam všeho, co se kdy ve městě pořádá."

Lidé v nouzi najdou pomoc na radnici

Složitá doba přináší některým lidem existenční obtíže. Místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov) proto připravuje program, který takovým lidem pomůže. "Na městském úřadě vznikne kontaktní místo, kam budou moci lidé v nouzi přijít a svůj stav konzultovat se specialistkou, která jim pomůže jejich obtíže překonat. Přesné postupy a formy pomoci nyní ještě dokončujeme, takže nebudu zatím konkrétní. Důležité je, že město má poměrně velké možnosti, jak těmto lidem pomoci a já se budu snažit o to, abychom tuto pomoc nabídli všude tam, kde bude potřeba."

Rozpočet měl shodu napříč zastupitelstvem

Velkým bodem posledního letošního zasedání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města. S ohledem na nepříznivou situaci na trhu energií, bylo nutné hledat kompromisy, které umožní městu fungovat bez omezení a zároveň investovat. Během jednání nakonec došli zastupitelé ke společné podpoře schodkového rozpočtu, kde se počítá s příjmy ve výši 393 047 000 Kč a výdaji ve výši 456 506 000 Kč. Schodek ve výši 63 459 000 Kč bude hrazen z finančních rezerv, které město má a částečně také z dlouhodobě schváleného úvěru.

Místostarosta Jan Straka (Za lepší Tachov) situaci shrnul: "Schválený rozpočet je kompromisem návrhů a přání zastupitelek a zastupitelů města. Nebylo sice možné vyhovět všem, ale vážím si toho, že návrh rozpočtu získal při hlasování širokou podporu. Pro příští rok počítáme se schodkem 63 milionů korun. Navzdory řešení dopadů zdražování energií totiž pokračujeme v investičních akcích včetně dokončení rekonstrukce Jízdárny ve Světcích, kterou jako město musíme předfinancovat. Dotace nám bude poskytnuta až zpětně v roce 2024. Navíc věřím, že se v průběhu roku situace vyvine příznivěji a výsledný schodek bude nižší."

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovský akční plán 2023 - 2024
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu