Přejít na článek: Tachovský kulatý stůl ke kultuře 2
Zrušit hledání

Tachovský kulatý stůl ke kultuře 2

V pondělí 9. října od 17.00 se podruhé sešli aktéři kulturního a společenského života v Tachově u pomyslného kulatého stolu.

Setkání, kterého se účastnili zástupci jak oficiálních organizací, tak spolků, ale rovněž soukromé osoby a podnikatelé proběhlo na pozvání místostarostky Venduly Machové a radní pro kulturu Jany Hutníkové v konferenčním sálu areálu Mže a dorazily na něj bezmála čtyři desítky účastníků.

Kulatý stůl pomáhá rozhýbat kulturní život

Cílem kulatých stolů je nastavení komunikace mezi pořadateli kulturních a společenských událostí s vedením města i mezi sebou navzájem. Koordinování akcí je důležité proto, aby život ve městě skutečně obohacovaly a nedocházelo ke zdvojování termínů. Jde i o sdílení informací o možnostech dotací, stejně jako o výměnu nápadů, jak ještě kulturní a společenskou nabídku obohatit či vylepšit.

Dotace z Euregia

Letošní druhé setkání zahájili zástupci kanceláře Euregia Egrensis Alexandr Dietz, Olga Křížová a Roman Stratil, aby podali informace o Fondu Malých projektů Interreg BY-CZ 2021-2027. Ukázali, že pokud někdo plánuje kulturní, ale i vzdělávací aktivity ve spolupráci s bavorskými partnery, je zde možno získat poměrně jednoduchým způsobem nezanedbatelnou finanční podporu.

Je nejen možností, ale i povinností, záměry konzultovat s kanceláří v Karlových Varech, přičemž lze sjednat i on-line konzultace. Podrobnější informace lze získat na adrese www.euregio-egrensis.cz. V diskuzi k tomuto bodu programu vystoupil člen Rady města Matouš Horáček s informací, že spolu s ředitelem sportovišť Lukášem Kosinou zakládají spolek pro česko-bavorskou spolupráci, což jim umožní naplnit vizi spolupráce mezi městy Bärnau a Tachov mimo jiné za finanční podpory dotací z Euregia. Vyzval zástupce spolků, aby se neobávali tento i další dotační tituly využít.

Kooperace pořadatelů s městem při pořádání akcí

V dalším bodě programu shrnula místostarostka Vendula Machová, co musí pořadatel splnit před pořádáním akce ve městě. Připomněla podmínky, za nichž je možno žádat o výjimku z dodržování nočního klidu a upozornila, že město hodlá hlídat frekvenci akcí, jež přesahují půlnoc. Informovala o podstatné změně vyhlášky o záboru veřejného prostranství, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2024. Důležité je, že změna vede k administrativnímu zjednodušení tohoto procesu a také, že zábor, ať již pro samotnou akci, či pro její propagaci, nebude nadále pro neziskové subjekty zpoplatněn.

Místostarostka se dále zabývala problematikou úprav dotačního titulu města na aktivity pro mládež, kulturu, sport a volný čas. A to včetně snahy nastavit transparentnější způsob hodnocení žádostí. Nová podoba dotací by měla být předložena ke schválení Zastupitelstvu města v prosinci. V lednu se pak počítá s vyhlášením programu a zahájením sběru přihlášek s uzávěrkou v měsíci únoru.

Zhodnocení sezóny a plány na rok 2024

Kulatý stůl pro kulturu také zhodnotil uplynulou letní kulturní sezónu včetně Městských slavností, ke kterým padla řada zajímavých podnětů. Městské slavnosti se z důvodu rekonstrukce náměstí budou v roce 2024 nejspíš konat v prostorách bývalého koupaliště.

Na závěr proběhla diskuze nad aktivitami plánovanými pro rok 2024. Ostatně již při vstupu do jednacího prostoru byla všem k dispozici vytištěná první verze Kalendáře kulturních a společenských akcí na rok 2024, který obsahuje v tuto chvíli více než 60 termínů.

Společný kalendář a oznamování událostí

Jak bylo zavedeno na počátku tohoto roku, všichni pořadatelé budou mít při plánování akce možnost nahlédnout do kalendáře na webových stránkách města. Byli také vyzváni, aby neprodleně, když akci naplánují, sdělili termín a název akce radní Janě Hutníkové na email: info@muzeumtachov.cz.

Na závěr lze konstatovat, že jak vysoká účast, tak diskuze jsou dokladem toho, že setkání tohoto tipu má význam a jistě se bude konat i v příštím roce. Součástí toho příštího by mohlo být i seznámení s tím, že založit spolek a dosáhnout tak na dotační podporu pro kulturní a společenské aktivity není nijak složité.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovský kulatý stůl ke kultuře 2
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu