Přejít na článek: Tachovské Business Fórum 2023: Pozvánka
Zrušit hledání

Tachovské Business Fórum 2023: Pozvánka

Společné problémy ve zdravotnictví, školství, bydlení či v dopravě spjaté s vysokým počtem cizinců na Tachovsku začne řešit první Tachovské Business Fórum. To pořádá vedení města Tachov ve čtvrtek 1. června 2023 od 10.00 v tachovském kulturním areálu Mže. Pozvání na konferenci přijali kromě zástupců velkých zaměstnavatelů také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský nebo Pavel Bacík, ředitel správy uprchlických zařízení. Cílem bude nejen identifikovat příčiny problémů, ale i pokusit se nastínit jejich řešení.

Ve světle problémů, se kterými se potýká město, jeho obyvatelé i velcí zaměstnavatelé, se rozhodli radní města uspořádat společnou konferenci, která si klade za cíl nastartovat spolupráci, která pomůže složité úkoly řešit.

Komplikovaná situace s pracovníky ze zahraničí

Jedním z největších současných témat Tachova jsou nepochybně zahraniční pracovníci a cizinci, kteří se do Tachova ve velkém postupně přistěhovali. Pro město je to velká zátěž, jelikož z nich nemá příjem do rozpočtu, ale zároveň musí řešit nedostatek míst ve školkách, školách a nedostatečně dimenzované zdravotnictví. Ani městská infrastruktura nebyla na takový nápor připravená a tak se s přímými nebo nepřímými následky tohoto problému potýkáme každý prakticky denně.

Na druhou stranu se jedná také o velkou příležitost. Pokud se povede naše cizince integrovat a získat z nich nové trvalé obyvatele budou z toho profitovat úplně všichni. Cesta je to složitá, ale na řadě současných obyvatel Tachova vidíme, že je funkční. Navíc je to cesta historicky již mnohokrát úspěšně vyzkoušená.

Město i oslovené firmy mají na takovém postupu shodu. Předmětem konference bude probrat, jak tohoto cíle dosáhnout.

Problémy města a velkých firem nelze řešit odděleně

Ať už se jedná o zdravotnictví, školství, bydlení nebo třeba spoje městské hromadné dopravy, vše jsou to témata, která se přímo týkají všech obyvatel města a přímo ovlivňují kvalitu života v Tachově. Kvalita života samozřejmě ovlivňuje i demografické složení obyvatel a v důsledku tedy lidské zdroje, které mohou zaměstnavatelé v našem městě využívat.

"Život v našem městě je natolik navázaný na provoz velkých firem, že si neumím představit, že bychom před tím zavírali oči a dál jsme se snažili razit svojí cestu bez přizvání těchto subjektů ke společnému stolu. Chceme je brát především jako partnery, se kterými máme možnost řešit mnoho problémů optimálněji. Vzájemné poznání možností, kde si můžeme pomáhat je prvním krokem k nastartování takové spolupráce." Uvedl starosta města Petr Vrána (Volím Tachov).

"Od tachovských firem je jasně slyšet, že o spolupráci s městem mají zájem. I my vnímáme, že existuje celá řada oblastí, kde bychom mohli spojit síly, tak abychom zlepšili kvalitu života v našem městě. Společná konference nám přišla jako vhodný formát pro setkání se zástupci firem a dalšími partnery." Doplnil radní města pro rozvoj Vít Rožmberský (Volím Tachov), který první Tachovské Business Fórum organizuje.

Nabitý program přiblíží současný stav i možné vyhlídky

Během dne vystoupí se svými příspěvky na Tachovském Business Fóru radní města, ale také další přizvaní řečníci. Mezi nimi nebude chybět zástupce CzechInvestu, ředitel tachovské polikliniky nebo ředitelka vzdělávacího střediska REVIS. V jednotlivých blocích bude také prostor pro diskuzi a dotazy pozvaných firem a hostů.

Pozvánku na Business Fórum přijali významní hosté

"Řadu současných problémů nedokáže město samo řešit efektivně, od začátku jsme proto chtěli na Tachovské Business Fórum přizvat také hosty, kterým bychom rozsah problémů nastínili a získali tak prostor pro další spolupráci." Doplnil radní města Vít rožmberský.

Pozvánku nakonec přijali:

  • Rudolf Špoták: Hejtman Plzeňského kraje
  • Lukáš Černohorský: Náměstek ministra pro místní rozvoj
  • Pavel Bacík: Ředitel Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra
  • Nikola Drenčková: Ředitelka regionální kanceláře CzechInvest
  • Markéta Němcová: Vedoucí Centra pro podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Prostor pro média od 9.15

Žádáme veškerá média, která budou mít zájem o účast, aby nám předem potvrdila svou účast. Prosíme také novináře, aby dorazili mezi 9.15 a 9.30, abychom měli dost času pro předání organizačních informací. Zároveň bude také prostor pro nabírání dotazů od přítomných účastníků konference.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovské Business Fórum 2023: Pozvánka
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu