Přejít na článek: Oslavy osvobození v Tachově
Zrušit hledání

Oslavy osvobození v Tachově

Dne 2. května 2024 si obyvatelé Tachova a pozvaní hosté připomněli 79. výročí osvobození města americkou armádou. Právě v tento den v roce 1945 skončila druhá světová válka pro tehdejší obyvatele města.

V Tachově byl přivítán konvoj svobody a vzácní hosté, aby si společně připomněli výročí osvobození Tachova americkou armádou. Pozvání přijali zástupci ambasády Spojených států amerických, představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje a další hosté. Hojná účast veřejnosti během pietního aktu u pomníku dokreslila vzpomínkovou atmosféru. K 80. výročí, které připadá na rok 2025, se Tachov chystá na oslavy osvobození ve větším měřítku.

Konvoj na nádvoří tachovského zámku

Oslavy osvobození začali v poledne na nádvoří tachovského zámku příjezdem konvoje historických vozidel z Military Car Clubu Plzeň. Konvoj čítající přes desítku automobilů a motorek se utábořil na nádvoří a bylo možné si auta prohlédnout zvenku i zevnitř. „Poté pojedeme k Pomníku osvobození americkou armádou, kde naši členové také uctí památku zesnulých ve druhé světové válce. Pak nás čeká cesta do Konstantinových Lázní. V neděli se samozřejmě přidáme ke konvoji svobody v Plzni," dodal účastník konvoje.


Návštěva z velvyslanectví Spojených států amerických

Tradičně se k nám připojili i zástupci velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze. Letos jsme v Tachově přivítali pana Dr. Richarda Meyera a paní Markétu Papežovou, kteří si prohlédli i Tachovský zámek.


Pietní akt u Památníku osvobození města americkou armádou

V půl druhé začal pietní akt u Památníku osvobození města americkou armádou v prostorech parčíku nad kostelem sv. Václava. Památník s názvem Díkuvzdání vytvořili pro město společně tachovští umělci, akademická sochařka Alena Burešová a Milan Vendy Hůrka. Jeho slavnostní odhalení proběhlo na konci dubna roku 1990, kterého se zúčastnila i tehdejší velvyslankyně USA paní Shirley Tempel. Pomník je tvořen křídly v podobě rukou, symbolizující radost z osvobození a zlatou koulí uprostřed, která připomíná slunce.


Samotnému aktu položení květin, jako projevu uctění památky padlých ve druhé světové válce, předcházely projevy starosty města Tachova Mgr. Petra Vrány, zástupce amerického velvyslanectví Dr. Richarda Meyera, hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a zastupitele města a historika PhDr. Jiřího Nenutila. Všechny projevy kladly důraz na udržení demokracie a svobody. Jak uvedl ve svém projevu starosta Petr Vrána (Volím Tachov): „Práce na mírovém soužití a bezpečnosti je neustálým úkolem, který vyžaduje naši pozornost a angažovanost."

Uctít památku dorazili i představitelé města, místostarostka Mgr. Vendula Machová (Volím Tachov) a místostarosta Mgr. et. Mgr. Jan Straka (Za lepší Tachov). Za Plzeňský kraj dorazil také náměstek hejtmana Ing. Pavel Čížek. Přítomni byli i zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či Krajského vojenského velitelství v Plzni. Památku uctili i příslušníci politických a zájmových organizací v Tachově.

Velké poděkování patří Tachovskému dětskému sboru za hudební doprovod, členům tachovského oddílu Junáka za čestnou stráž a ředitelce muzea Českého lesa PhDr. Janě Hutníkové za úvodní slovo.


Kulaté výročí osvobození v roce 2025

V roce 2025 to bude 80 let od osvobození Tachova americkou armádou a 35 let od odhalení pomníku. Tato jubilejní výročí si samozřejmě zaslouží zvláštní připomenutí. V roce 2025 tedy očekávejme v Tachově oslavy většího rozsahu.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Oslavy osvobození v Tachově
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu