Přejít na článek: Rekonstrukce tachovského náměstí začala
Zrušit hledání

Rekonstrukce tachovského náměstí začala

Ve středu 15. května došlo k předání staveniště a zahájení rekonstrukce náměstí Republiky v Tachově. Představitelé města a dodavatelské firmy Gardenline s.r.o. se setkali u podpisu potřebných dokumentů a oficiálně odstartovali změnu centra Tachova. Ukončení stavby je plánováno za dvanáct měsíců a předpokládaná finanční náročnost činí 82 mil. Kč bez DPH.

Po dobu rekonstrukce zůstane zachován provoz všech provozoven na náměstí. Z důvodu rekonstrukce tedy není nutné provozovny zavírat, protože se zákazníci do obchodů a dalších provozoven na náměstí vždy dostanou. Samozřejmostí je i průchod pro pěší. Bude docházet k určitým omezením v průchodu, nikoliv však k úplnému uzavření náměstí.

Příprava projektu

Prvním krokem vedoucím k samotné rekonstrukci náměstí byla urbanistická a architektonická studie úprav náměstí a vybraných veřejných prostranství a ulic v rámci památkové zóny z roku 2002. Na jejím základě byly realizovány úpravy v ulicích Hradební, Kostelní a Soudní, které těsně navazují na samotné náměstí. V letech 2009 – 2011 prošla studie aktualizacemi, které se snažily skloubit představy státní památkové péče a potřeby moderního života.

Právě neshody mezi památkáři a městem, jako hlavním investorem, o budoucí podobě náměstí zbrzďovaly celý proces. Daný proces, který vede od studie k projektu, je velmi zdlouhavý a neobejde se bez průzkumů, rešerší archivních materiálů i jednání na různých úrovních se všemi zúčastněnými. Po těchto komplikacích se však podařilo najít kompromis a stavba dostala zelenou.

Projektantem je Václav Lacyk z D Projektu Plzeň, který se také zúčastnil prezentace rekonstrukce náměstí pro veřejnost, která proběhla v září roku 2023.

Budoucí podoba náměstí

Po trnitém jednání byla podoba náměstí navržena tak, aby spojovala jak představu památkářů, tak města jako investora.

Povrch bude tvořen velkoformátovou kamennou dlažbou, která bude umístěna v hlavních trasách pohybu pěších po obvodu náměstí. Zbytek plochy bude vydlážděn dlažbou z kamenných kostek v různých formátech. Odlišnost dlažby bude i v jejich různých odstínech.

„Po rekonstrukci se náměstí zaplní vhodným mobiliářem, který bude barevně i materiálově korespondovat s jeho novou podobou. Samozřejmostí bude nové osvětlení, lavičky a květináče," doplňuje starosta města Petr Vrána (Volím Tachov).

Zeleň na náměstí

Město je ve spolupráci s krajinným architektem tak, aby byl prostor náměstí vkusně a funkčně osázen zelení. Oproti současnému stavu bude na náměstí zeleně více. Následné krajinářské úpravy počítají se stromy na severní a východní straně náměstí a dvěma vzrostlými stromy v rozích náměstí na jižní straně (prostor před nákupním domem vedle ČSOB a prostor před bývalým domem potravin – Jednota). Náměstí bude doplněno osázenými mobilními květináči. Květinový záhon bude umístěn i kolem prostoru navráceného Mariánského sloupu.

Návrat Mariánského sloupu

Na zrekonstruované náměstí se také navrátí replika Mariánského sloupu. „Originál sloupu zde stál od roku 1732 a měl ochraňovat před morem a jinými zkázami.," dodává k jeho významu ředitelka Muzea Českého lesa Jana Hutníková. Původní sloup byl z náměstí odstraněn v 70. letech minulého století.

Dopravní obslužnost a parkování

Během rekonstrukce nebude možné na náměstí parkovat, k dispozici však zůstávají parkoviště přiléhající k náměstí, např. v ulici Husitská, Panenská u pečovatelského domu a další. Po debatách s veřejností bude i po rekonstrukci zachována možnost parkování automobilů. Vzniknou zde i zálivy pro krátkodobé parkování.

„Po ukončení rekonstrukce se nepočítá s tím, že by přes něj vedly autobusové linky. Ty budou primárně vedeny Chodskou ulicí a hlavním autobusovým uzlem se stane zastávka U Rybeny, která je v docházkové vzdálenosti od centra," uvedl Pavel Bluma z odboru rozvoje a investic městského úřadu Tachov.

Po dobu celé rekonstrukce bude umožněn přístup do všech provozoven a nemovitostí. Není tedy potřeba řešit jejich uzavření.

Výsledek bude stát za to

Rekonstrukce náměstí se dotkne ve velké míře většiny občanů. Žádáme proto všechny o trpělivost během dvanáct měsíců probíhajících prací.

„Město rekonstrukcí získá krásný prostor pro slavnosti, koncerty a další společenské akce. Věříme, že výsledek bude stát za to a že rekonstrukce náměstí bude novým začátkem pro oživení náměstí, potažmo celého města," dodává starosta města Petr Vrána (Volím Tachov).

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Rekonstrukce tachovského náměstí začala
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu