Přejít na článek: Rekonstrukce Tachovského náměstí: Veřejná prezentace projektu
Zrušit hledání

Rekonstrukce Tachovského náměstí: Veřejná prezentace projektu

Takřka zcela zaplnili v pondělí 11. září v podvečer kinosál Mže tachovští obyvatelé. Důvodem byla veřejná prezentace projektu rekonstrukce náměstí v Tachově. Na pódiu zasedli členové rady města, zástupce odboru investic a projektant Václav Lacyk a byli připraveni projekt jednak prezentovat, ale také reagovat na otázky občanů.

Velký zájem o příští podobu náměstí byl očekáván i vzhledem k mnohdy bouřlivé debatě, která probíhala v souvislosti se zveřejněním pozvánky na sociálních sítích. Na rozdíl od virtuální diskuze probíhala ta živá v kině věcněji a bylo zde vyjasněno mnoho otázek a námitek.

Příprava rekonstrukce trvala dlouhé roky

Ačkoliv se projekt rekonstrukce náměstí připravoval dvacet let, nelze ho považovat za zastaralý. Jak uvedl ve své prezentaci místostarosta Jan Straka (Za lepší Tachov) v roce 2002 byla zadána a zpracována Urbanistická architektonická studie úprav náměstí a vybraných veřejných prostranství a ulic v rámci městské památkové zóny.

V souladu s touto studií byly v následujících letech realizovány úpravy Hradební, Kostelní a Soudní ulice. V letech 2009 – 2011 byla studie aktualizována a reagovala tak na měnící se skutečnosti. Zároveň aktualizace odrážela mnohdy nelehká jednání například s orgány státní památkové péče, při kterých byl hledán kompromis mezi památkovými požadavky a požadavky moderního života.

Před veřejnou prezentací se také objevovala kritika, že obyvatelé nebyli o připravované rekonstrukci informováni a nyní je jim předkládán již hotový projekt. Na řadě článků z tisku i reportáži v tachovské televizi místostarosta ukázal, že se otázka rekonstrukce památkové zóny i samotného náměstí v médiích objevovala opakovaně.

Auta na náměstí

Přípravné fáze projektu zahrnovaly i některé průzkumy. Například dopravní průzkum, který ukázal, že 70 - 85 % automobilů náměstím pouze projíždí. Navzdory tomu, i vzhledem k námitkám veřejnosti, byla opuštěna představa o náměstí bez parkovacích míst a současný projekt s parkováním na náměstí počítá.

Trnitá cesta od studie k projektu

V roce 2014 byla zadána studie pro územní rozhodnutí a jednání s orgány památkové péče. Než ovšem dojde k vypracování samotného projektu, zpracovává se řada studií, provádějí se průzkumy, rešerše archivních materiálů a probíhá řada nelehkých jednání a schvalovacích procesů na nejrůznějších úrovních. Na těch se někdy jen obtížně hledá shodné stanovisko všech zúčastněných.

Stejně tak tomu bylo v případě studie z roku 2014, která pro nemožnost najít shodu mezi zadavatelem a orgány památkové péče nebyla dokončena. Jakkoli se obě strany shodovaly ve snaze navrátit náměstí hodnotnou úpravu, která respektuje jeho historii, bylo na stole několik třecích ploch. Především to byla otázka povrchové úpravy.

Vyasfaltováním v 70. letech byla značně snížena historická hodnota náměstí. Ovšem o tom, jaký bude povrch po rekonstrukci, se vedly dlouhé diskuze. Nakonec vyhrál kompromis. Povrch bude tvořen velkoformátovou dlažbou v trasách hlavního pohybu a dlažbou v menších formátech různých velikostí i barvy v plochách.

Zeleň na náměstí

Při přípravě projektu se vedly dlouhé diskuze také o zeleni na náměstí. Je známou skutečností, že ve starší historii bylo náměstí více méně bez stromů a ty se zde v nepříliš velkém počtu objevují prakticky až ve 20. století.

Přesto nakonec došlo k respektování moderních požadavků o zařazení zeleně. Stromy budou zachovány ve východní a severní frontě v počtu mírně vyšším než je tomu dnes. Předpokládá se, že zeleň bude dále doplněna formou mobilních kontejnerů se stromy a květinami.

Rozhodněte o finálním mobiliáři náměstí

Na jednání byla promítnuta vizualizace rekonstruovaného náměstí ve své „holé" podobě bez laviček, kontejnerů na květiny a další zeleň. Tato podoba vizualizace byla prezentována zcela záměrně.

V současnosti je vybírán širší soubor možného mobiliáře. Ten nejprve projde posouzením památkářů. Ze schválených prvků pak veřejnost svým hlasováním rozhodne o tom, jaký mobiliář bude výslednou podobu tachovského náměstí dotvářet. Jakkoli nemohou být zohledněny všechny námitky veřejnosti a zásadní zásahy do projektové dokumentace nejsou možné, je zřejmé, že navrhované řešení povede ke zkvalitnění prostoru náměstí. Akce v předpokládané hodnotě 70 milionů korun by měla být realizována v průběhu roku 2024.

Nové náměstí bude nutné oživit

Na vedení města i všech tachovských občanech bude vdechnout náměstí nový život. Cestou k tomu bude například pořádání kulturních akcí a společenských setkání. Na veřejné prezentaci vedení města deklarovalo, že vítá v tomto směru iniciativu všech občanů. Proto neváhejte a klidně se se svými nápady obracejte na městské radní.

Záznam z prezentace: Na YouTube kanále města

Kompletní záznam prezentace projektu včetně promítaných materiálů naleznete ve videu: https://youtu.be/YYTtrnC-6eA

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Rekonstrukce Tachovského náměstí: Veřejná prezentace projektu
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu