Přejít na článek: Správa městského hřbitova
Zrušit hledání

Správa městského hřbitova

Aktuality

Pozor změna provozní doby

Listopad - březen: 07.00 - 19.00

Duben - říjen: 07.00 - 20.00

Revitalizace urnového háje

V jarních měsících se bude na urnovém háji provídět revitalizace zeleně.

Městský hřbitov

V současné době se pro pohřbívání zesnulých do rakve používá městský hřbitov a pro ukládání zpopelněných ostatků městský hřbitov a urnový háj. Na městském hřbitově se v současné době připravuje výstavba již druhého kolumbária, jelikož ve stávajícím zbývá již jen několik prázdných kolumbárních schránek. V dalším období se zaměříme na celkovou úpravu hřbitova i urnového háje, včetně opravy zdí, úpravy cestiček, u obřadní síně opravu nevyhovujících toalet a ve spodní části nově vsypovou loučku.

Na hřbitově je pro občany vyvěšen Řád veřejného pohřebiště a informativní plán míst na hřbitově. Aktuálně zde provozovatel vyvěšuje seznam hrobů na které není uzavřena nájemní smlouva a není zaplaceno nájemné.

Hrob v dáli

Pro občany města Tachova byl na hřbitově v roce 2013 zřízen Hrob v dáli , který slouží těm, kteří mají své zesnulé pochované v jiném městě či jiné zemi a nemají možnost tam jezdit a chtějí uctít jejich památku nebo na ně jen zavzpomínat zapálením svíčky či položením kytičky. Mají tak možnost využít tento hrob v dáli, u kterého je i lavička pro krátké posezení.

Obřadní smuteční síň

Na Urnovém háji se nachází z větší části zrekonstruovaná obřadní smuteční síň sloužící k poslednímu rozloučení se zesnulými. V letošním roce proběhla výměna oken a dveří a fasáda byla opatřena novými nátěry . V příštím roce se plánuje ještě oprava nevyhovujících toalet, které budou sloužit veřejnosti při smutečních obřadech. Ve smuteční obřadní síni je k dispozici cca 30 míst k sezení a 10 míst ke stání. Tuto síň pronajímá pro obřady provozovatel tedy město Tachov, majetkoprávní odbor.

Kolumbárium

Na městském hřbitově se nachází kolumbárium , což je stavba obsahující jednotlivé schránky pro uložení uren. Je zde cca 165 schránek, které již budou brzy všechny obsazeny. Nové kolumbárium, nacházející se uprostřed hřbitova je již plně k dispozici nájemcům. Je zde 150 schránek s možností uložení dvou uren.

Kontaktní informace

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Správa městského hřbitova
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu