Přejít na článek: Správa městského hřbitova
Zrušit hledání

Správa městského hřbitova

Správa hřbitovů

Od 01.06.2015 je provozovatelem i správcem obou hřbitovů město Tachov, majetkoprávní odbor, který zajišťuje veškerou evidenci hřbitova tzn. nájemce hrobových míst , vlastníky hrobových zařízení a evidenci pochovaných zesnulých a uložených ostatků a další evidenci stanovenou zákonem o pohřebnictví. Na provozovatele je třeba se obracet při všech činnostech prováděných na hřbitovech - tzn. pohřby, uložení a nebo vyjmutí uren , zřízení nových hrobů, oprava hrobů a pomníků , rušení hrobů, rozptyl , pronájem smuteční obřadní síně a při každé změně související s uzavřenou nájemní smlouvou a příslušnou evidencí.

Od 1.4.2016 je na hřbitově zajištěna přítomnost správce, který se stará o oba hřbitovy a je k dispozici občanům a firmám. Kancelář správce je umístěna v budově Správy hřbitova (dříve objekt márnice) , která je nyní nově zrekonstruována.

Od 1.7.2016 je k dispozici nové kolumbárium, nacházející se uprostřed hřbitova pod řadou tújí.

Plán městského hřbitova

Nařízení města 1/2022- kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Správa městského hřbitova