Přejít na článek: Správa městských lesů
Zrušit hledání

Správa městských lesů

Správu městských lesů vykonává:

Ing. Josef Červinka
Kancelář v 2 PP v budově čp.1695, Hornická ul.,
347 01 Tachov 

e-mail: josef.cervinka@tachov-mesto.cz
tel.: 736 644 386

Vykonává i funkci odborného lesního hospodáře.

Od 1.1.2010 je zřízen úsek Správy městských lesů, zařazený svojí činností pod majetkoprávní odbor MěÚ. Rada města  Tachova schválila svým usnesením č.1958 ze dne 9.10.2009.
(Do 31.12.2009 vykonávala tuto činnost pro město Správa majetku a údržby Tachov, s.r.o., středisko „ Lesní správa“).

Správa městských lesů zabezpečuje komplexní hospodaření na lesním majetku města:

  • zajišťuje věškeré pěstební a těžební práce
  • vede předepsanou lesní evidenci
  • zabezpečuje ochranu lesa proti lesním škůdcům
  • zajišťuje nákup a prodej dřevní hmoty
  • provádí poradenskou činnost v oblasti lesního hospodářství
  • povoluje bezúplatný vstup do lesních pozemků (za účelem výkonu povolání)

Popis majetku:

V souladu s ustanovením § 27 odst.1 lesního zákona je schválen lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Tachov na dobu deseti let s platností od 1.1.2009 do 31.12.2018  . 
Rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí dne 12.5.2009.Zpracovatelem LHP je firma Plzeňský lesprojekt,a.s., Plzeň, Náměstí Generála Píky 8.

V současné době město hospodaří na 626,11 ha lesní půdy.

Lesní majetek města Tachova se nachází  v  těchto k.ú: 

k.ú. Velký Rapotín
k.ú. Mýto u Tachova
k.ú. Vítkov u Tachova
k.ú. Malý Rapotín
k.ú. Oldřichov u Tachova
k.ú. Tachov
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Správa městských lesů