Dnes je sobota 23. listopad 2019, Svátek má Klement
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Správa městských lesů

Správu městských lesů vykonává:

Ing. Josef Červinka
Kancelář v 2 PP v budově čp.1695, Hornická ul.,
347 01 Tachov 

e-mail: josef.cervinka@tachov-mesto.cz
tel.: 736 644 386

Vykonává i funkci odborného lesního hospodáře.

Od 1.1.2010 je zřízen úsek Správy městských lesů, zařazený svojí činností pod majetkoprávní odbor MěÚ. Rada města  Tachova schválila svým usnesením č.1958 ze dne 9.10.2009.
(Do 31.12.2009 vykonávala tuto činnost pro město Správa majetku a údržby Tachov, s.r.o., středisko „ Lesní správa“).

Správa městských lesů zabezpečuje komplexní hospodaření na lesním majetku města:

  • zajišťuje věškeré pěstební a těžební práce
  • vede předepsanou lesní evidenci
  • zabezpečuje ochranu lesa proti lesním škůdcům
  • zajišťuje nákup a prodej dřevní hmoty
  • provádí poradenskou činnost v oblasti lesního hospodářství
  • povoluje bezúplatný vstup do lesních pozemků (za účelem výkonu povolání)

Popis majetku:

V souladu s ustanovením § 27 odst.1 lesního zákona je schválen lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Tachov na dobu deseti let s platností od 1.1.2009 do 31.12.2018  . 
Rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí dne 12.5.2009.Zpracovatelem LHP je firma Plzeňský lesprojekt,a.s., Plzeň, Náměstí Generála Píky 8.

V současné době město hospodaří na 626,11 ha lesní půdy.

Lesní majetek města Tachova se nachází  v  těchto k.ú: 

k.ú. Velký Rapotín
k.ú. Mýto u Tachova
k.ú. Vítkov u Tachova
k.ú. Malý Rapotín
k.ú. Oldřichov u Tachova
k.ú. Tachov

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)