Přejít na článek: Historie
Zrušit hledání

Historie

Městský hřbitov

Tachovský městský hřbitov byl založen v roce 1916, kdy město Tachov a okolní obce koupilo od knížete Alfreda Windischgrätze pozemek. Kupní smlouva z 20.03.1915 je založena v Pozemkové knize. K založení nového hřbitova došlo z důvodu, že hřbitov, který byl založen v roce 1876 a nacházel se v místě bývalého Okresního úřadu a parku před ním, již kapacitně nedostačoval. Před ním byl využíván ještě starší hřbitov, nacházející se u kostela sv. Václava, který byl roku 1896 zrušen a přebudován na park.

Jelikož Tachov byl do konce druhé světové války a několik let po ní osídlen převážně německým obyvatelstvem, tak i na městském hřbitově byly převážně německé hroby a hrobky , jež byly zřejmě z důvodu neplacení, v době minulého režimu zrušeny nebo prodány současným vlastníkům. Evidenci o tom, kdo byl pochován na tomto hřbitově má Město Tachov, majetkoprávní odbor od roku 1939, ale bohužel nemá k dispozici plán, jak byly jednotlivé hroby na hřbitově umístěny.

Urnový háj

Urnový háj byl založen v roce 1933 původně jako nový židovský hřbitov, jelikož židovský hřbitov nacházející se v Chodské ulici byl již zcela zaplněn a bylo tedy nutné zřídit nový. V roce 1945 se tento hřbitov stal němým svědkem upálení cca 600 obětí z transportu z Buchenwaldu do Flossenbürgu. Podrobně se o tom zmiňuje pan František Soukup ve svých článcích. V roce 1968 byl tento hřbitov za přispění obyvatel Tachova opraven a začal sloužit jako Urnový háj. Součástí tohoto hřbitova je již od začátku smuteční síň, která je nyní nově opravena a připraveny sloužit veřejnosti. V zadní části hřbitova po levé st jsou umístěny zbylé židovské náhrobky a na pravé straně pomník obětem druhé světové války včetně uren s ostatky z koncentračních táborů.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Historie