Přejít na článek: 9. zasedání 2. 10. 2023
Zrušit hledání

9. zasedání 2. 10. 2023

Bod Název (předkládá)
1Schvaluje program jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Schvaluje návrhovou komisi (Vrána Petr, Mgr.)
3Schvaluje ověřovatele zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova (Vrána Petr, Mgr.)
5Bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru, konaného dne 21.9.2023 (Struček Jiří, Bc.)
6Bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru, konaného dne 7.9.2023 (Vrána Petr, Mgr.)
7Bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru, konaného dne 18.9.2023 (Vrána Petr, Mgr.)
8Bere na vědomí zápis z Osadního výboru Velký Rapotín z 1.9.2023 (Tikalová Petra)
9Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 09/2023 a změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
10Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2023 a změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
11Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2023 a bere na vědomí změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
12Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tachova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
13Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tachova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1.1.2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
14Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tachova o místním poplatku ze psů, s účinností od 1.1.2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
15Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tachova o místním poplatku z pobytu, s účinností od 1.1.2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
16Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Tachova, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tachov s účinností od 1. 1. 2024 (Machová Vendula, Mgr.)
17Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Tachova, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tachov s účinností od 1. 1. 2024. (Machová Vendula, Mgr.)
18Ruší usnesení č. 6/108 ze dne 15.05.2023 v plném rozsahu a nahrazuje je novým usnesením ve znění (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
19a) Schvaluje nabytí stavby chodníku na p.p.č. 3117/111, 3123/5, 3123/7, 3129/18, 3177/752, 3177/754, 3177/756 a 3177/757 v k.ú. Tachov od společnosti RAZKA, Tachov za smluvní kupní cenu ve výši 10.000 Kč + DPH v platné sazbě (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
20b) Schvaluje nabytí 6 stožárů s LED svítidly na p.p.č. 3117/111, 3123/5, 3123/7, 3129/18, 3177/752, 3177/754, 3177/756 a 3177/757 v k.ú. Tachov od společnosti RAZKA, Tachov za smluvní kupní cenu ve výši 10.000 Kč + DPH v platné sazbě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
21c) Schvaluje nabytí p.p.č. 3123/7,p.p.č. 3177/752, p.p.č. 3177/754, p.p.č. 3177/756 a p.p.č. 3177/757 v k.ú. Tachov pod stavbou chodníku od společnosti RAZKA, Tachov za smluvní kupní cenu ve výši 10.000 Kč + DPH v platné sazbě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
22Schvaluje odprodej st.p.č. 3644/26 Tachov pro Miroslava Brehovského, Oldřichov 19 pro účely majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže za kupní cenu dle Zásad 900 Kč/1 m2. Plnění je osvobozeno od DPH. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
23Schvaluje odprodej p.p.č. 2726/251 v k.ú. Tachov pro Naděždu Bělohlávkovou, Ve Vilkách 1687, Tachov pro účely užívání za rodinným domem č.p. 1687 v ul. Ve Vilkách, za kupní cenu 560 Kč/1 m2. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
24Schvaluje odprodej p.p.č. 2726/252 o výměře 582 m2 v k.ú. Tachov pro Karlu Dražanovou, Ve Vilkách 1692, Tachov pro účely užívání za rodinným domem č.p. 1692 v ul. Ve Vilkách, za kupní cenu 560 Kč/1 m2 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
25Schvaluje odprodej p.p.č. 2713/310 o výměře 47 m2 v k.ú. Tachov pro ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeň, pro účely vybudování plošiny v rámci rekonstrukce budovy č.p. 2018 za kupní cenu ve výši 29.280 Kč (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
26Schvaluje odprodej p.p.č. 235/7 o výměře 3840 m2 a p.p.č. 237/3 o výměře 1035 m2 k.ú. Vítkov u Tachova pro Ing. Martina Kučeru, Lhotka 5, Tisová pro účely výstavby rodinných řadových domů za kupní cenu ve výši 1.438.934 Kč + DPH v platné sazbě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
27a) Schvaluje pro společnost URBANITY Development Tachov s.r.o. dprodej pozemků v k.ú. Oldřichov u Tachova pro účely výstavby mateřské školy a bytových domů. Celková kupní cena činí 3.915.780 Kč + DPH v platné sazbě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
28b) Schvaluje pro společnost URBANITY Development Tachov s.r.o odprodej pozemků ro účely zřízení lesoparku za kupní cenu ve výši 125.660 Kč + DPH v platné sazbě. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
29Schvaluje dle předloženého návrhu finančním odborem rožšíření pravomoce rady města (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
30Diskuze (Machová Vendula, Mgr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 9. zasedání 2. 10. 2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu