Přejít na článek: 7. zasedání zastupitelstva města 26. června 2023
Zrušit hledání

7. zasedání zastupitelstva města 26. června 2023

Bod Název (předkládá)
1Schválení programu jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Volba návrhové komise (Vrána Petr, Mgr.)
3Volba ověřovatelů zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Zpráva o činnosti RM za uplynulé období (Vrána Petr, Mgr.)
5K činnosti FV (Struček Jiří, Bc.)
6K činnosti FV: (Struček Jiří, Bc.)
7K činnosti KV: (Zítek Adam, Mgr.)
8K činnnosti KV: (Nenutil Jiří, dr.)
9Projednání zápisů ze schůzí osadních výborů, jejich návrhů a vystoupení jejich zástupců (Tikalová Petra)
10Schválení účetní závěrky města (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
11Schválení účetní závěrky města (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
12Schválení závěrečného účtu města (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
13Schválení závěrečného účtu města (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
14Rozpočtové opatření č. 04/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
15Rozpočtové opatření č. 04/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
16Rozpočtové opatření č. 05/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
17Rozpočtové opatření č. 05/2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
18Návrhy na změny Územního plánu Tachov (Vrána Petr, Mgr.)
19Návrhy na změny Územního plánu Tachov (Vrána Petr, Mgr.)
20Plán hlavních úkolů zasedání zastupitelstva města ve 2.pol. r.2023 (Vrána Petr, Mgr.)
21Neschválení záměru odprodeje části p.p.č. 3527/2 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
22Schválení záměru odprodeje p.p.č. 806/1 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
23Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
24Schválení odprodeje p.p.č. 201/124 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
25Schválení odprodeje p.p.č. 3159/16 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
26Schválení odpisu pohledávky (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
27Návrh na odvolání člena finančního výboru (Michalec Jan, Ing.)
30Žádost o dotaci Plavecký klub Tachov (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
31Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Hutníková Jana, PhDr.)
32Schválení uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (Hutníková Jana, PhDr.)
33Žádost 15. přední hlídky Royal Rangers Mariánské Lázně se sídlem Kořen o dotaci (Hutníková Jana, PhDr.)
34Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Hutníková Jana, PhDr.)
35Schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (Hutníková Jana, PhDr.)
36Schválení žádosti MŠ Prokopa Velikého (Hutníková Jana, PhDr.)
37Různé (Hutníková Jana, PhDr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 7. zasedání zastupitelstva města 26. června 2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu