Přejít na článek: 8. zasedání 28. 8. 2023
Zrušit hledání

8. zasedání 28. 8. 2023

Bod Název (předkládá)
1Schvaluje program jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Schvaluje návrhovou komisi (Vrána Petr, Mgr.)
3Schvaluje ověřovatele zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova z 26.6.2023 (Vrána Petr, Mgr.)
5Bere na vědomí zápis z osadního výboru Malý Rapotín z 19.3.2023 a 9.6.2023 (Tikalová Petra)
7Bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za období leden – červen 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
8Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 06/2023 a změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
9Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 07/2023 a změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
10Schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2023 a změnu přílohy schváleného rozpočtu na rok 2023 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
11Ruší usnesení č. 6/108 ze dne 15.05.2023 v plném rozsahu a nahrazuje je novým usnesením (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
15Neschvaluje záměr odprodeje části p.p.č. 1080/9 v k.ú. Mýto u Tachova (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
16Schvaluje záměr odprodeje st.p.č. 3644/26 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
17Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 2713/310 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
18a) Schvaluje záměr odprodeje pozemků v k.ú. Oldřichov u Tachova pro účely výstavby mateřské školy a bytových domů, p.p.č. 406 (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
19b) Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 368/3, 368/4, 368/5, 369/2, 371/3, 374/5, 374/7, 373/8, 374/9 v k.ú. Oldřichov u Tachova (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
20Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 2726/251 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
21Schvaluje záměr odprodeje p.p.č. 2726/252 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
22Ruší své původní usnesení č. 26/590 ze dne 11.12.2017 v plném rozsahu a nahrazuje jej novým usnesením ve znění - Schvaluje na základě žádosti Ing. Martina Kučery, záměr odprodeje p.p.č. 235/7 a p.p.č. 237/3 v k.ú. Vítkov u Tachova (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
23Schvaluje odprodej p.p.č. 806/1 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
24a) Bere na vědomí žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. (Hutníková Jana, PhDr.)
25b) Rozhoduje o poskytnutí dotace žadateli ve výši 15.000,- Kč na úhradu provozních nákladů spolku (Hutníková Jana, PhDr.)
26c) Schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Tachova v roce 2023 (Hutníková Jana, PhDr.)
27Schvaluje navýšení provozních finančních prostředků o 23.600,- Kč Mateřské škole Tachov, Sadová (Hutníková Jana, PhDr.)
28a) Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Vodárenskému sdružení obcí západních Čech (Hutníková Jana, PhDr.)
29b) Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Tachova s příjemcem příspěvku Vodárenským sdružením obcí západních Čech (Hutníková Jana, PhDr.)
30Schvaluje navýšení účelového neinvestičního příspěvku na opravy pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Tachova (Hutníková Jana, PhDr.)
31Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Rytířským řádem Křížovníků s Červenou hvězdou (Hutníková Jana, PhDr.)
32Diskuze (Hutníková Jana, PhDr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 8. zasedání 28. 8. 2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu