Přejít na článek: Vodoprávní úřad
Zrušit hledání

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad je orgánem státní správy, který vykonává činnosti podle zákonů

  • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vodoprávní úřad působí jako speciální stavební úřad, který vykonává působnost stavebního úřadu pro vodní díla.

  • zák. č.183/2006 Sb. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kontaktní informace

Vodoprávní úřad
Naši lidé
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Vodoprávní úřad