Přejít na článek: Ing. Eva Barešová
Zrušit hledání

Ing. Eva Barešová

vodoprávní úřad
Hornická 1695, 34701 Tachov Patro: 3 Číslo dveří: 312

vodoprávní úřad:

  • vydávání povolení k vodním dílům (vodní nádrže, vodní toky)
  • vydávání souhlasů a vyjádření, závazných stanovisek ke stavbám a činnostem
  • povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod a odběry povrchových vod),
  • státní správa v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací
Rychlý kontakt
Zanechte nám své kontaktní údaje nebo nám pošlete dotaz jednoduchým formulářem. Ozveme se zpět.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Ing. Eva Barešová