Přejít na článek: RNDr. Daniel Novák
Zrušit hledání

RNDr. Daniel Novák

vodoprávní úřad, odpadové hospodářství
Hornická 1695, 34701 Tachov Patro: 3 Číslo dveří: 313
  • zástupce vedoucího odboru
  • státní správa v oblasti nakládání s odpady – souhlasy k upuštění od odděleného shromažďování odpadů, vyjádření v územním a stavebním řízením
  • státní správa v oblasti ochrany vod - speciální stavební úřad pro vodní díla (studny), vodoprávní úřad - vydávání povolení, souhlasů a vyjádření k vodním dílům, stavbám a činnostem, povolení k nakládání s vodami (odběry vod), závazná stanoviska pro dotčené orgány, schvalovaní havarijních plánů, řešení havárií
Rychlý kontakt
Zanechte nám své kontaktní údaje nebo nám pošlete dotaz jednoduchým formulářem. Ozveme se zpět.
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: RNDr. Daniel Novák