Přejít na článek: Územně analytické podklady
Zrušit hledání

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) a jejich úplné aktualizace.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

ÚAP ORP Tachov jsou k dispozici také zde.

Informace o financování z fondů Evropské unie zde.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Územně analytické podklady
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu