Přejít na článek: Územní studie
Zrušit hledání

Územní studie

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Územní studie
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu