Přejít na článek: Informace o TI
Zrušit hledání

Informace o TI

Informace o technické infrastruktuře

Pořizovatel územně analytických podkladů zveřejňuje informaci podle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona vlastníky technické infrastruktury.

Informace o technické infrastruktuře jsou k dispozici zde.

 

 Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Informace o TI
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu