Přejít na článek: Místní poplatek ze psů
Zrušit hledání

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Předmět poplatku
Pes starší 3 měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
• poplatník tj. fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Tachov a která je držitelem psa staršího 3 měsíců
• zmocněnec nebo pověřená osoba (oprávnění k jednání je nutno prokázat)

Kam jít vyřídit
Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, 4. patro, kancelář č. 405 - Marcela Poláková (kontaktní email není elektronickou adresou pro doručování podání, ale slouží pouze pro možnost kontaktu v rámci neformálního styku)

Jaké doklady s sebou
• doklad k prokázání totožnosti (platný občanský průkaz, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík)
• plná moc, pověření
• doklady prokazující nárok na úlevy nebo osvobození na poplatku, je-li takový nárok uplatňován a nejde-li o skutečnost, kterou správce poplatku zjišťuje automatizovaným způsobem

Formuláře
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
Příloha č. 1 k ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Příloha č. 2 k ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti na místním poplatku ze psů
ostatní

Sazby poplatku za kalendářní rok:

  1. pes2. pes a každý další pes
základní sazba1200,001500,00
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let200,00300,00
rodinný dům v Tachově400,00600,00
rodinný dům v osadách300,00600,00
provozní objekt v Tachově400,00600,00
provozní objekt v osadách300,00500,00
člen ZKO v Tachově300,00600,00
člen ZKO v osadách200,00500,00
zahrada v Tachově400,00600,00
zahrada v osadách300,00500,00
invalidní, starobní důchodce v Tachově200,00300,00
invalidní, starobní důchodce v osadách100,00200,00

Vysvětlivky:

ZKO: základní kynologická organizace
osady: Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Tachov – Světce, Velký Rapotín, Vilémov, Vítkov

Splatnost
• činí-li méně jak 1200,00 Kč/rok vždy jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku
• činí-li 1200,00 Kč/rok a více vždy pololetně do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku

Osvobození
• držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu držitelů průkazu ZTP a ZTP/P
• osoba provozující útulek pro zvířata
• osoba, které stanoví povinnost držení psa a jeho používání zvláštní právní předpis
• Město Tachov a jím zřízené příspěvkové organizace
• Policie ČR a Městská policie Tachov mají-li příslušné osvědčení o výcviku psa
• osoba, která převzala psa z útulku, a to na dobu 1 roku od převzetí

Nárok na úlevu případě osvobození je poplatník povinen ohlásit do 30 dnů od skutečnosti tento nárok zakládající. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud tak ve lhůtě neučiní, nárok zaniká.

Vyhláška:

Obecně závazná vyhláška města Tachov č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (účinnost do 31.12.2023)

Obecně závazná vyhláška města Tachov o místním poplatku ze psů (účinnosti od 1.1.2024)

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatek ze psů
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu