Přejít na článek: Místní poplatek z pobytu
Zrušit hledání

Místní poplatek z pobytu

 

Předmět poplatku

Úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 Kdo je oprávněn jednat

  • plátce, tj. osoba, která pobyt poskytla
  • zmocněnec, pověřená osoba (oprávnění k jednání je nutno prokázat)

 Na koho se obrátit

  • Městský úřad Tachov, finanční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, 4. patro, kancelář č. 405 -Marcela Poláková(kontaktní email není elektronickou adresou pro doručování podání, ale slouží pouze pro možnost kontaktu v rámci neformálního styku)

 Jaké doklady s sebou

  • doklad k prokázání totožnosti (platný občanský průkaz, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík)
  • plná moc, pověření

Formuláře

 Sazby, splatnost a způsoby úhrady poplatku

  • sazba: 30,00 Kč za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku
  • splatnost: do 15 dnů každého následujícího měsíc

Vyhláška:

Obecně závazná vyhláška města Tachov o místním poplatku z pobytu 

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Místní poplatek z pobytu
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu