Přejít na článek: Úsek registrace
Zrušit hledání

Úsek registrace

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se živností koncesovaných, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných a živnosti ohlašovací volné
  • plní funkci Centrálního registračního místa, kde může podnikatel společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi učinit příslušné oznámení i vůči dalším správním orgánům (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně)
Naši lidé
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Úsek registrace
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu