Přejít na článek: Úsek kontroly
Zrušit hledání

Úsek kontroly

  • provádí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu, při níž sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese
  • při kontrole postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává dozor nad dodržováním ostatních právních předpisů v rozsahu svěřeném do pravomoci obecním živnostenským úřadům (zákon o ochraně spotřebitele, zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu, zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, atd.)
Naši lidé
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Úsek kontroly
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu