Dnes je pátek 19. červenec 2019, Svátek má Čeněk
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Formuláře odboru Živnostenský úřad

Povinné formuláře pro osoby podnikající dle živnostenského zákona - podání učiněné prostřednictvím centrálního registračního místa (platí od 1.8.2006)

Jednotný registrační formulář

Podnikatel může některé úkony provést vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojiš»ovně prostřednictvím centrálního registračního místa (dále CRM), tzn. na živnostenském úřadě. V tomto případě však vždy musí vyplnit jednotný registrační formulář a příslušnou zvláštní část pro danou organizaci.Fyzická osoba tak může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadě též

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
  • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
  • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadě též

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Živnostenský úřad poté předá příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daní z příjmů ,  orgánu sociálního zabezpečení,  úřadu práce a příslušné zdravotní pojiš»ovně získané údaje podané na centrálním registračním místě.

Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů, ovšem pouze pokud tak učiní současně s oznámením změny v údajích v ohlášení živnosti či v žádosti o koncesi.  Specifické změny, které nejsou v souvislosti s ohlášením živnosti či žádostí o koncesi nelze prostřednictvím CRM učinit.

Pozor:  živnostenský úřad jako CRM nenese odpovědnost za správnost obsahu podání podle zvláštních právních předpisů, rovněž neposuzuje úplnost podání (např. nevyžaduje po podnikateli doložení příloh, které by jinak podnikatel dokládal u zvláštních úřadů). Pokud si tedy podnikatel není jistý správností údajů, doporučujeme se obrátit přímo na příslušnou organizaci, vůči které chce podání učinit.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)