Přejít na článek: Změnili jste trvalý pobyt do jiné obce?
Zrušit hledání

Změnili jste trvalý pobyt do jiné obce?

Pokud jste tak učinili nebo učiníte v době od 29. dubna do 7. června 2024, věnujte pozornost následujícím informacím.

Změna trvalého pobytu ve výše zmiňovaném období Vám může zkomplikovat možnost volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu trvalého pobytu, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.

Potvrzení o vyškrtnutí, o které si musí požádat na obecním úřadě v místě předchozího trvalého pobytu, musí předložit na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu.

V přiloženém souboru najdete veškeré doplňující informace i vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrnutí.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Změnili jste trvalý pobyt do jiné obce?
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu