Přejít na článek: MAP III ORP Tachov
Zrušit hledání

MAP III ORP Tachov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Základní informace o projektu:

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Tachov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022995
Datum zahájení: 1.6.2022
Datum ukončení: 30.11.2023
Rozpočet projektu: 2 100 962,39 Kč

  • MAP III ORP Tachov je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
  • Projekt přinese cílovým skupinám (dětem a žákům, rodičům, ředitelům a učitelům, zřizovatelům a veřejnosti) zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách. Do projektu je zapojeno 31 škol z ORP Tachov.
  • Hlavním přínosem projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Tachov.
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
Mapa ORP Tachov:

Mapa_ORP_Tachov.jpg
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: MAP III ORP Tachov
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu