Přejít na článek: Aktuality
Zrušit hledání

Aktuality

 • Dne 30.11.2023 proběhlo setkání ředitelek MŠ TC s vedením města.
 • Dne 22.11.2023 proběhla závěrečná setkání všech pracovních skupin.
 • Dne 21.11.2023 řídící výbor schválil: Organizační strukturu, Finanční rámec vč. návrhu financování aktivit navržených pracovními skupinami, Závěrečnou evaluační zprávu a finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Tachov.
 • Dne 10.11.2023 proběhlo informativní setkání ředitelů škol OPR Tachov k závěru projektu MAP III. Setkání se zúčastnili také zástupci Plzeňského kraje a Národního pedagogického institutu.
 • Dne 18.10.2023 řídící výbor schválil: Strategický rámec do roku 2025 - textová část, Seznamy investičních priorit - MŠ, ZŠ a ostatní, Akční plány na rok 2024 a 2025, Návrh neinvestičních aktivit spolupráce a aktivit škol.
 • Dne 17.10.2023 proběhlo 6. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 10.10.2023 proběhlo 6. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 5.10.2023 proběhlo 6. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 19.9.2023 proběhlo 6. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Do 14.9.2023 bylo možné zaslat připomínky k dokumentům: Akční plán na rok 2024 a Akční plán na rok 2025.
 • Dne 4.7.2023 řídící výbor schválil: Analytickou část, Strategický rámec do roku 2025 - textová část, nového člena ŘV - Ing. Markétu Frouzovou (zástupce MAS Český Západ, z.s.), nositele projektu MAP IV - město Tachov, území pro realizaci a dopad MAP IV OP JAK - území ORP Tachov.
 • Do 26.6.2023 bylo možné zaslat připomínky k dokumentům: Analytická část dokumentu MAP III a textová část Strategického rámce MAP III.
 • Dne 15.6.2023 proběhlo 5. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Dne 8.6.2023 proběhlo 5. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 18.5.2023 proběhlo 5. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 2.5.2023 proběhlo 5. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 20.4.2023 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Dne 13.4.2023 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 21.3.2023 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 6.3.2023 bylo doručeno Potvrzení o doručení Strategického rámce MAP (schválený ŘV dne 27.2.2023) na sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Strategický rámec byl zkontrolován a schválen odborem fondů a programů EU v PK, následně bude zveřejněn na webovém porátlu Územní dimenze.
 • Dne 2.3.2023 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 27.2.2023 řídící výbor schválil: Vizi rozvoje vzdělávání ORP Tachov, Analytickou část MAP III - verzi aktuální k 17.2.2023, Strategický rámec do roku 2025 - textová část - verze aktuální k 2/2023, Seznamy investičních priorit - MŠ,ZŠ,zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení, ZUŠ a Akční plán na rok 2023.
 • Do 20.2.2023 bylo možné zaslat připomínky k dokumentům: Strategický rámec a Akční plán na rok 2023.
 • Dne 14.2.2023 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Dne 9.2.2023 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 3.2.2023 řídící výbor schválil Seznam místních lídrů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, Analytickou část MAP III - verze aktuální k 26.1.2023, Priority a cíle MAP III a vyhodnotil Dohodu o prioritách.
 • Do 23.1.2023 bylo možné zaslat připomínky ke stanoveným prioritám a cílům MAP III ORP Tachov.
 • Dne 19.1.2023 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 10.1.2023 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 8.12.2022 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Dne 24.11.2022 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 14.11.2022 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 3.11.2022 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 27.10.2022 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
 • Dne 13.10.2022 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.
 • Dne 11.10.2022 řídící výbor schválil aktualizaci Organizační struktury a Složení pracovních skupin.
 • Dne 29.9.2022 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
 • Dne 23.9.2022 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny pro financování.
 • Dne 19.9.2022 řídící výbor schválil Organizační strukturu a Složení pracovních skupin.
 • 8/2022 Byl sestaven Řídící výbor, který dne 29.8.2022 ustanovil své členy, zvolil předsedkyni ŘV - Mgr. Alexandru Hruškovou a schválil Statut ŘV, Jednací řád ŘV a Komunikační plán.
 • 7/2022 Založena facebooková stránka projektu: https://www.facebook.com/MAPIIITachov

Logo

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Aktuality
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu