Přejít na článek: Standardy OSPOD
Zrušit hledání

Standardy OSPOD

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí


Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. ledna 2015 do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany. Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů tohoto orgánu. Revize zpracovaných standardů byla provedena k 1.1.2019.

Standardy sociálně-právní ochrany jsou k nahlédnutí u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 223.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Standardy OSPOD