Dnes je středa 16. leden 2019, Svátek má Ctirad
Město Tachov oficiální informační web města

Kontakty

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31

Poruchy

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy osvětlení, rozbitá silnice, chodník nebo něco podobného? Informujte nás o tom, ať to můžeme dát do pořádku.

Nahlášení poruchy

Sběrný dvůr odpadů

Slouží pouze fyzickým osobám trvale bydlícím v Tachově a osadách v jeho územním obvodu.
Nelze si zde likvidovat odpad z podnikání.

SBĚRNÝ DVŮR – AMERICKÁ 1515, provozovatel FCC Česká republika, s.r.o. (dříve A.S.A.)

provozní doba:
pondělí – pátek  10.00 – 17.00 hod.
sobota  9.00 – 16.00 hod.

Zde fyzické osoby odevzdávají:
1. velkoobjemový odpad;
2. stavební odpad – max. 400 kg na č. p. za kalendářní rok,
(na větší množství odpadu je nutno si na vlastní náklady
objednat kontejner);
3. železný odpad;
4. odpad z údržby zeleně;
5. jedlé oleje a tuky.

 

SBĚRNÝ DVŮR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ
- přesunut do SD -Americká 1515

 

1. Zde pouze fyzické osoby odevzdávají nebezpečný odpad
a pneumatiky. Pozor! Azbest se odevzdává zabalený,
max. 400 kg na č. p. za kalendářní rok.
2. Současně se zde odebírají elektrozařízení a to jak
od fyzických osob, tak i od právnických osob zdarma.
Od právnických osob, které vlastní kartu posledního
prodejce a to v případě, že tato elektrozařízení jsou úplná. Jedná se např. o fény, žehličky, elektrické strojky,
mixéry, mikrovlnné trouby, vysavače, hodiny, budíky, elektrické trouby, monitory, minipočítače, telefony, vrtačky,
pily, šicí stroje, chladničky, pračky, mrazničky, klimatizační zařízení, dále lineární (trubicové) zářivky, kompaktní
zářivky, výbojové světelné zdroje apod., tedy v podstatě vše, co se zapojuje do elektriky, nebo pracuje na baterie.

 

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Slouží k odkládání papíru, plastů a skla fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou smluvně zapojeny do systému města v nakládání s odpady a jsou vázáni podmínkami ve smlouvě uvedenými. Jsou rozmístěny po Tachově a osadách.

KONTEJNERY NA DROBNÁ ELEKTROZAŘÍŽENÍ – ČERVENÉ BARVY
Slouží občanům k odložení drobných elektrozařízení a baterií. Ve vestibulu Městského úřadu v ul. Hornická 1695 je umístěn E-BOX, do kterého je možno též odložit drobná elektrozařízení a baterie. Jsou rozmístěny na sídlištích a v ul. Americká.

KONTEJNERY NA TEXTIL A BOTY – BÍLÉ BARVY SE ZELENÝM NÁPISEM TEXTIL
Do nich mohou občané odkládat použitý textil a obuv. Rozmístěny jsou v ul. 1. Máje, Plánská, Bělojarská, Slovenská - Kollárova, Třída Míru, Trocnovská, Na Stráni, Okružní ul., dále ve sběrném dvoře Americká a v Oldřichově.

KONTEJNERY NA BIOODPAD – HNĚDÉ BARVY
V současné době je umístěno 34 ks.

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEODKLÁDALI NÁBYTEK, KOBERCE, LINA, PNEUMATIKY A PODOBNÝ ODPAD VEDLE KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ, ALE ODVÁŽELI DO PŘÍSLUŠNÝCH SBĚRNÝCH DVORŮ.
Na odvoz odloženého odpadu vedle kontejnerů tzv. černé skládky jsou tak vynakládány další finanční prostředky navíc.


Děkujeme těm, kteří se chovají ekologicky a ekonomicky.

Kontakty

Otevřít

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 Tachov
Telefon: 374 774 111

Elektronická podatelna
ID Datové schránky:
2tubyxs
IČ: 00 26 02 31
DIČ: CZ 00 26 02 31
Zavřít

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

© 2014 Město Tachov, KETNET s.r.o. (internetové stránky, elektronické obchody, webové prezentace)