Přejít na článek: 12. zasedání 18.3.2024
Zrušit hledání

12. zasedání 18.3.2024

Bod Název (předkládá)
1Schválení programu jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Schválení návrhové komise (Vrána Petr, Mgr.)
3Schválení ověřovatelů zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Zpráva o činnosti RM za uplynulé období (Vrána Petr, Mgr.)
5K činnosti FV: (Vrána Petr, Mgr.)
6K činnosti KV: (Vrána Petr, Mgr.)
7Osadní výbory, návrhy a vystoupení zástupců (Tikalová Petra)
8Rozpočtové opatření č. 2/2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
9Návrh na pořízení změny územního plánu Tachov (Vrána Petr, Mgr.)
10Obecně závazná vyhláška o nočním klidu v Tachově (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
11Rozdělení finančních prostředků určených na podporu aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2024 (Vrána Petr, Mgr.)
12Rozdělení finančních prostředků určených na podporu aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2024 (Vrána Petr, Mgr.)
13Rozdělení finančních prostředků určených na podporu aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2024 (Vrána Petr, Mgr.)
14Schválení záměru odprodeje části p.p.č. 1425/5 v k.ú. Tachov (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
15Schválení záměru odprodeje p.p.č. 788/2 o výměře 524 m2 v k.ú. Mýto u Tachova (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
16Schválení s účinnosti od 01.04.2024 nové „Zásady postupu při majetkoprávních úkonech k nemovitostem v majetku města Tachova“. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
17Schválení odpisu nedobytných pohledávek podle návrhu jednatele SMÚT Tachov s.r.o. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
18Schválení vyřazení odepsaných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové výši 2 424 611,00 Kč, podle návrhu jednatele SMÚ Tachov s.r.o. (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
19Schválení žádosti 15. přední hlídky Royal Rangers Mariánské Lázně se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČ: 68782004, o poskytnutí dotace na rok 2024 pro své „Středisko Víteček“, Plánská 270, Černošín, ve výši 40.000,- Kč. (Vrána Petr, Mgr.)
20Schválení žádosti 15. přední hlídky Royal Rangers Mariánské Lázně se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČ: 68782004, o poskytnutí dotace na rok 2024 pro své „Středisko Víteček“, Plánská 270, Černošín, ve výši 40.000,- Kč. (Vrána Petr, Mgr.)
21Žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26547953, o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města. (Vrána Petr, Mgr.)
22Žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČ: 45331154, o poskytnutí dotace na rok 2024 ve výši 15.000,- Kč. (Vrána Petr, Mgr.)
23Žádost střediska Sociální rehabilitace CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice, IČ: 22845798, o poskytnutí dotace na rok 2024 ve výši 20.000,- Kč. (Vrána Petr, Mgr.)
24Schválení přidělení dotace ve výši 400.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na restaurování vitrážových oken kostela Nanebevzetí Panny Marie a povinný podíl Města Tachova k dotaci ve výši 81.000 Kč Rytířskému řádu Křížovníků s Červenou hvězdou. (Vrána Petr, Mgr.)
25Poděkování Centra sociálních služeb, p. o. Poliklinice Tachov za poskytnuté služby (Vrána Petr, Mgr.)
26Návrh na zřízení denního stacionáře na podporu dětí a dospělých s postižením. (Vrána Petr, Mgr.)
27Diskuze (Hutníková Jana, PhDr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 12. zasedání 18.3.2024
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu