Přejít na článek: 11. zasedání 5.2.2024
Zrušit hledání

11. zasedání 5.2.2024

Bod Název (předkládá)
1Schválení programu jednání (Vrána Petr, Mgr.)
2Schválení návrhové komise (Vrána Petr, Mgr.)
3Schválení ověřovatelů zápisu (Vrána Petr, Mgr.)
4Zpráva o činnosti rady za uplynulé období (Vrána Petr, Mgr.)
5a) K činnosti KV: (Vrána Petr, Mgr.)
6b) K činnosti KV: (Vrána Petr, Mgr.)
7Zpráva o činnosti Městské policie Tachov za rok 2023 (Vrána Petr, Mgr.)
8Rozpočtové opatření č. 1/2024 (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
9Návrh na pořízení změny územního plánu Tachov (Vrána Petr, Mgr.)
10Neschválení záměru odprodeje části p.p.č. 1770 v k.ú. Tachov o výměře 40 m2 pro účely výstavby garáže (Rožmberský Vít, Ing., M.A.)
11Schválení poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2024 ve výši 20.000,- Kč Stodské nemocnici, a.s. (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
12Schválení poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2024 ve výši 350.000,- Kč Domácímu hospici Západ,z.s. (Straka Jan, Mgr. et Mgr.)
13Diskuze (Vrána Petr, Mgr.)
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: 11. zasedání 5.2.2024
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu