Přejít na článek: UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky odboru dopravy a SH
Zrušit hledání

UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky odboru dopravy a SH

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Tachov v souvislosti s rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob – usnesení č. 215 ze dne 15.03.2020 bod I písm. f)

vyzývá občany, aby zvážili návštěvu úřadu a činili tak pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí jako např. ztráta dokladů, ztráta registračních značek, konec platnosti řidičských průkazů.

V těchto případech se nejdříve obracejte na tel. č. 374 774 251 (paní Váchová), která Vás přepojí na příslušné pracoviště (evidence řidičů/evidence vozidel), kde si sjednáte termín možné schůzky.

V ostatních případech je možná návštěva úřadu až pominou důvody platnosti výše uvedeného usnesení.

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky odboru dopravy a SH
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu