Přejít na článek: Ukliďme Tachov: Den Země 2023
Zrušit hledání

Ukliďme Tachov: Den Země 2023

V sobotu 22. dubna se v Tachově sešli dobrovolníci, aby na Den Země pomohli uklidit město. Práce bylo víc než dost.

Slunce akci přálo, takže se v deset dopoledne před bývalým okresním úřadem sešlo na 60 dobrovolníků, kteří se po krátké instruktáží rozdělili do čtyř skupin v jejichž čele stáli zastupitelé města, kteří zároveň zajišťovali sběrná místa, doplňování úklidového materiálu a bezpečnost práce. Každá skupina měla za úkol projít a uklidit jednu část města, která byla předem vytipována radními. Jednalo se o ulice Sokolovská, Plánská, Vilémovská (až do Vilémova) a Oldřichovská.

Úklid se vydařil, nakonec se povedlo nasbírat zhruba 2,5 tuny odpadu.

Spolupráce města s FCC Česká republika

Celá akce proběhla za součinnosti města se společností FCC Česká republika, která zajistila svoz odpadu z předem domluvených sběrných míst do sběrného dvora ve Vilémovské ulici. Se svozem se začalo hned po víkendu.

Společnost FCC Česká republika také věnovala drobné dárky dětem, které se do úklidu zapojili a zúčastnili se odpoledního programu na koupališti.

Shrnutí úklidu - má to smysl

Celková délka tras: 6,5 km

Celkem posbíráno: 2,6 t odpadu

Celkem pneumatik: 40 ks (z toho 23 na Vilémovské)

Celkem svezeno pytlů: 93

Ve statistice chybí údaje o pytlích a odpadech, které jsme svezli do sběrného dvora hned v sobotu

Nejpodivnější nálezy: pneumatiky, televize, záchodová mísa, starý šatník, stříkačky a jehly

Pozor na stříkačky s jehlami a uhynulá zvířata

Pokud naleznete kdekoliv ve městě použitou stříkačku s jehlou, oznamte neprodleně nález městské policii na čísle 156. Městská policie je vybavena speciálními pomůckami a kontejnery na bioodpad. V žádném případě se takového nálezu nedotýkejte a ani ho nevyhazujte do běžného kontejneru.

Stejně posupujte i v případě, že naleznete uhynulé zvíře.

Doprovodný program na koupališti

Pro všechny účastníky úklidu, ale i pro širokou veřejnost, byl připraven v rámci Dne Země program v areálu bývalého koupaliště. Všichni dobrovolníci získali od města malé občerstvění jako drobnou pozornost za své nasazení. Každý si tak mohl opéct špekáček na ohni a osvěžit se limonádou nebo pivem.

Mimo občerstvení se ale návětěvníci mohli zapojit do dalšího programu. Zábavné hry a naučný program zde připravilo např. Muzeum Českého lesa, Lesy České republiky, tachovský genový sad nebo tachovský ornitolog Karel Machač.

Poděkování

Děkujeme za podporu spolku Ukliďme Česko, který nám poskytl potřebný materiál - rukavice a pytle. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli uklízet, ale i těm, kteří se podíleli na odpoledním programu. Za součinnost děkujeme také FCC Česká republika a tachovské městské policii.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Ukliďme Tachov: Den Země 2023
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu