Přejít na článek: Tachovská reneta
Zrušit hledání

Tachovská reneta

DO 31. SRPNA

Sobota 1. 8. 2020 od 00.00

Konec: Pátek 30. 10. 2020 do 23.55

Vstupné: 0 Kč
Soutěž

Knihovna - odbor MKS Tachov

Hornická 1695, 34701 Tachov

XI. ročník literární soutěže Téma: ,,NEJLEPŠÍ LÉK,,

Celorepubliková literární soutěž

VYHODNOCENÍ 2020 * říjen: ... bude doplňono - fe fázo příprav ...

Finanční podporovatel projektu r. 2020: SMÚT Tachov


Povinný souhlas při podpisu PŘIHLÁŠKY do soutěže:

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež nabývá účinnosti ode dne 25. 5. 2018 si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu s nakládáním vašich osobních dat
souhlasím podpis: ........XXX.......

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1) Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let.
2) Je určena pro ženy i muže.
3) Kategorie – PRÓZA, POEZIE.
4) Soutěžící musí dodržet téma.
5) Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word).
6) Každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih@mkstc.cz
7) Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci zaslat poštou na níže uvedenou adresu s přiloženou prací na CD.
8) Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.
9) Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
10) Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3.místo. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
11) Soutěž začíná 3. února 2020 a končí 31. srpna 2020.
12) Vyhodnocení soutěže proběhne korespondenční formou v říjnu 2020.

Kontaktní adresa : Městské kulturní středisko Tachov - KNIHOVNA
Hornická 1695
347 01 Tachov

Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem s registrací a zveřejněním
zasílejte na adresu: Městské kulturní středisko Tachov
Odbor KNIHOVNA
Hornická 1695
347 01 Tachov

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachovská reneta