Přejít na článek: Tachov otevřelo REUSE centrum
Zrušit hledání

Tachov otevřelo REUSE centrum

V prostorách sběrného dvora se od května otevřelo centrum pro opětovné využití výrobků.

REUSE centrum, čili prostor pro opětovné použití předmětů. Jedná se o místo, kde občané města Tachova můžou darovat nepotřebné věci z domácnosti. Ty budou následně k dispozici dalším lidem, kteří si je zdarma mohou odnést domů. Jde o to podpořit myšlenku recyklace v širším slova smyslu, kdy něco, co původní majitel již nepotřebuje, nemusí skončit na skládce, ale může být k užitku pro někoho jiného. REUSE centrum má jak ekologický, tak sociální rozměr. Z ekologického pohledu centrum snižuje objem odpadu tím, že umožní opětovně využít to, co by se vyhodilo. V sociální rovině otevírá možnost pomoci sociálně slabším dovybavit si domácnost zdarma.

Jaké předměty centrum přijímá?

Jedná se především o zařízení a vybavení domácností. Lze dovézt keramické i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, ale i obrazy a rámy, dekorace do domácnosti. Přijímáno je i zahradnické nářadí a náčiní. Můžete sem dovézt i sportovní vybavení, nebo knihy a originální DVD, CD a jiné. Podrobný popis najdete v provozním řádu REUSE centra.

Z kapacitních důvodů není možné přijímat nábytek velkých rozměrů, z bezpečnostních elektrospotřebiče a elektroniku a z hygienických oblečení, textil a plyšové hračky.

V současné době pracujeme na dalších možnostech zužitkování použitých věcí, které nelze využít v REUSE centru. O vývoji a rozšíření možností vás budeme včas informovat.

Pravidla převzetí a následného předání předmětů

Základním pravidlem je, že se jedná o bezplatné a nevratné předání předmětů. Podmínkou přijetí je, aby byly přijímané věci čisté a funkční. Odpovědná osoba ze sběrného dvora daný stav posoudí a rozhodne, zda lze předmět převzít či nikoliv. Zájemce o daný předmět zase bere na vědomí stav předmětu a fakt, že daná věc je použitá a nelze ji následně reklamovat.

Provozní doba

REUSE centrum je otevřeno stejně jako sběrný dvůr:

Pondělí – pátek 10.00 – 17.00 hod.
Sobota 09.00 – 16.00 hod.

Budeme rádi, když se sníží objem odpadu a když věci, které již u někoho dosloužily najdou uplatnění u jiného majitele. A ještě radši budeme, když dané věci pomohou lidem, kteří to potřebují.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Tachov otevřelo REUSE centrum
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu