Přejít na článek: Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2024
Zrušit hledání

Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2024

Léto se blíží a s nimi i prázdniny. Připravili jsme pro vás rychlý přehled, jak budou otevřeny tachovské školky.

Prázdninový provoz je ve městě zajištěn po celou dobu prázdnin. Je však nutné pamatovat na to, že počet míst je omezený. 

V tabulce najdete infromace k letnímu provozu mateřských škol:

mateřská školaprovozní doba1. 7. - 12. 7.15. 7. - 26. 7.29. 7. - 9. 8.12. 8. - 23. 8.26. 8. - 30. 8.
POŠUMAVSKÁ06:00 - 16:30ZAVŘENOZAVŘENOPROVOZZAVŘENOPROVOZ
PROKOPA VELIKÉHO06:00 - 16:30ZAVŘENOZAVŘENOZAVŘENOPROVOZPROVOZ
SADOVÁ06:30 - 16:30PROVOZZAVŘENOZAVŘENOZAVŘENOPROVOZ
STADTRODSKÁ06:00 - 16:30ZAVŘENOPROVOZZAVŘENOZAVŘENOPROVOZ
TYRŠOVA06:00 - 16:30PROVOZZAVŘENOZAVŘENOZAVŘENOPROVOZ  

 

Provoz jeslí MŠ Tachov Sadová 1536 bude přerušen v termínu 15. července až 2. srpna 2024.

Jak přihlásit dítě do školky na období prázdnin?

Pokud nebudete chtít využít umístění dítěte do jiné školky, než do které jste přihlášeny, stačí se domluvit přímo s učitelkami ve vaší školce, které vám poradí jak dítě přihlásit.
Jestli však chcete využít o prázdninách provoz i v ostatních školkách, jsou nutné následující kroky:

• zákonný zástupce dítěte, rodič si musí sám v termínu zajistit umístění dítěte na požadované mateřské škole

• podání žádosti se předává ředitelce MŠ nebo vedoucí školního stravování

• s podáním žádosti o umístění rodič uhradí úplatu za předškolní vzdělávání i stravné v dané MŠ

• zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou kopii evidenčního listu, který mu na požádání vydá kmenová mateřská škola

termíny přijímání žádostí: pondělí 3. 6. 2024 a úterý 4. 6. 2024 od 7. 00 do 16 .00 hod


Přednostní přijetí

Přednostně budou přijati ti žáci, kteří budou splňovat následující podmínky:

• včas a řádně podaná žádost a uhrazená úplata a stravné

• děti s trvalým bydlištěm v Tachově

• děti OBOU zaměstnaných rodičů

• ředitelka dané mateřské školy přijme dítě k předškolnímu vzdělání na dobu určitou a je povinna podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 11 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby počet dětí, které se účastní předškolního vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2024
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu