Přejít na článek: PROBUĎ TACHOV – tachovský participativní rozpočet
Zrušit hledání

PROBUĎ TACHOV – tachovský participativní rozpočet

Hlasujte pro projekt, který bude jako první uskutečněn v rámci participativního rozpočtu.

V minulých týdnech proběhlo hlasování o název prvního participativního rozpočtu města Tachova. Vítězným návrhem se stal název PROBUĎ TACHOV, který uspěl u čtvrtiny hlasujících. V současné době můžete hlasovat o tom, jaký projekt bude vybrán v prvním ročníku participativního rozpočtu města Tachova.

Co je participativní rozpočet?

Hlavním motivem je zapojení občanů do rozhodování o dění ve městě. Již nyní si můžete vybírat z projektů a hlasovat pro ten, který je pro vás nejzajímavější. Ten, který zpříjemní život ve městě nebo oživí veřejný prostor. Hlasovat můžete zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/ProbudTachov2024


Využije se 1 000 000 Kč

Na projekty byl vyčleněn 1 000 000 Kč. Daná částka může být použita na jeden či více návrhů, záleží na jejich finanční náročnosti. Pokud se například vítězným návrhem stane projekt, na který je potřeba 200 000 Kč, je možné realizovat další projekt v pořadí, avšak v maximální výši 800 000 Kč.


Představení vybraných projektů

Hřiště na Minerálce

Obnovení zaniklého volně přístupného hřiště v lokalitě za železničním mostem. Vytvoření nového povrchu a umístění branek a stožárů na síť. Prostor by byl doplněn o lavičky. Cílem je oživení prostoru, který v minulosti fungoval a byl hojně navštěvován. Do budoucna by mohl naproti přes cestu vzniknout přístřešek s veřejným grilem nebo ohništěm.

Úprava pěšiny podél řeky Mže – ul. Smetanova

Projekt počítá s úpravou stávající vyšlapané pěšiny podél řeky Mže ve Smetanově ulici spojující autobusovou zastávku „Chodská u mostu" s křižovatkou ulic Smetanova a Zahradní u bývalé „Adlerky". Protože je pěšina v městské památkové zóně, byla by cesta provedena z přírodního kamene (obdobně jako nástupiště autobusové zastávky). Cílem projektu je přinést chodcům pohodlnou cestu za každého počasí a navýšit estetickou hodnotu této části města.

Street gardening

Street gardening neboli „pouliční zahrádkaření" si klade za cíl zkrášlit veřejný prostor květinovou výzdobou. Chceme v našem městě oživit ulice a zapojit Vás, obyvatele, již od začátku. Jedná se o příjemnou akci, která není náročná na rozpočet ani organizaci, ale o to větší udělá radost. Vytipovali jsme 11 míst, kde bychom letos společně vysadili krokusy, které nejsou náročné na údržbu a nevadí jim ani sekání. Pokud se street gardening osvědčí, můžeme pokračovat v dalších letech osazováním dalších míst i s rozšířením skladby rostlin. Sázení by se uskutečnilo na podzim v říjnu.

Komunitní piknikoviště v Rokli

Oživení prostoru zaniklého lomu v Rokli, kde se historicky pořádaly různé srazy, školáci tam chodili dělat ohně. Aktuálně je lom zarostlý. Je nutné vykácet křoviny a upravit prostor lomu. Mělo by zde vzniknout bezpečné ohniště s několika lavičkami a přístřeškem vhodným i pro nepříznivé počasí (kapacita přístřešku alespoň 10 lidí). Vznikl by tak další prostor v okolí města pro setkávání lidí a trávení volného času. Realizaci je částečně možné provést veřejnou – dobrovolnickou brigádou.


Volnočasová zóna Rapotín – vypracování projektové dokumentace

Cílem projektu pro rok 2024 je vypracování projektové dokumentace na vybudování volnočasové zóny za sídlištěm Rapotín. V případě úspěchu v hlasování naváže na projektovou dokumentaci v dalších letech postupná výstavba jednotlivých prvků celé zóny. V rámci návrhu se počítá s vybudováním multifunkčního hřiště s umělým povrchem, které bude vhodné pro širokou škálu sportů (košíkovou, tenis, volejbal, nohejbal či malou kopanou). Okolí bude doplněno odpočinkovými zónami a plochou pro víceúčelové využití. Poskytne tak široké veřejnosti příjemné prostředí pro setkávání nebo odpočinek. Zařazení projektu do participativního rozpočtu slouží zároveň i jako referendum ke zjištění zájmu občanů o oživení této lokality.

Pořízení venkovních herních stolů

Z projektu budou pořízeny venkovní herní stoly s lavičkami, které oživí veřejný prostor. Na deskách stolů jsou namalované plánky pro stolní hry, jako jsou například Člověče nezlob se, dáma nebo šachy. Herní stoly umožní dětem i dospělým zahrát si stolní hru pod širým nebem společně se svými přáteli a kamarády. Vybrané lokality pro umístění stolů jsou tři. Prostor u řeky Mže v Rokycanově ulici, prostor v aleji u Minerálky a nádvoří tachovského zámku. Prostory se tím zatraktivní, rozšíří se možnosti pro spontánní volnočasové aktivity a vzniknou další místa pro setkávání malých i velkých Tachováků.

Nové prvky vánoční výzdoby pro tachovská sídliště

Projekt zahrnuje pořízení a instalaci světelných prvků vánoční výzdoby pro tachovská sídliště Západ, Východ a Rapotín. Jednalo by se dle místních podmínek o samostatně stojící nebo závěsné světelné prvky. Cílem projektu je přenést příjemnou vánoční atmosféru i mimo centrum města a vytvořit další cíle pro procházky po městě v adventním období. To jistě uvítají nejen rodiny s dětmi, ale i široká veřejnost.

Probuďte s námi Tachov

Hlasování je možné do 5. května 2024 a každý hlasující má dva hlasy. Kontaktní informace, které od vás budou požadovány slouží pouze pro jednorázové ověření hlasování. Hlasujte zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/ProbudTachov2024

Vyberte projekt, který je vám nejbližší. To, co vám v Tachově chybí, co Tachov oživí.

PROBUĎ TACHOV!

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: PROBUĎ TACHOV – tachovský participativní rozpočet
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu