Přejít na článek: Problémy s tachovskou městskou hromadnou dopravou
Zrušit hledání

Problémy s tachovskou městskou hromadnou dopravou

Město Tachov obdrželo v prosinci loňského roku a i za leden letošního roku mnoho podnětů nespokojených občanů na provoz linky, kdy některé spoje vůbec nejezdily. Řešením situace ze zabývá městský úřad.

Z důvodu neplnění povinností ze strany dopravce jednali zástupci Města Tachov a zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství dne 24. ledna 2022 osobně s jednatelem společnosti Autobusy VKJ s. r. o.

Pan jednatel byl seznámen se všemi konkrétními případy ve kterých dnech a časech nebyly konkrétní zastávky obslouženy (20. prosince 2022, 02. ledna 2023, 09. ledna 2023, 11. ledna 2023, 19. ledna 2023). Jednatel společnosti si byl vědom výpadku těchto spojů a uvedl, že se společnost zde v Tachově potýká s nedostatkem řidičů (nemoc, ukončení pracovního poměru).

Město Tachov dne 31. ledna 2023 dopravci Autobusy VKJ s.r.o. z důvodu neplnění podmínek zakotvených ve Smlouvě o závazku veřejné služby, dlouhodobého zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Tachov zaslalo písemné upozornění. A mimo jiné v upozornění opět ocitovalo dny, kdy spoje v prosinci loňského roku a v lednu letošního roku nejezdily a byl doplněn i den 27. ledna 2023, kdy nejel spoj č. 10, 22, 42.

Dopravci bylo toto vytknuto jak ústně, tak písemně a pokud se budou obdobná porušení opakovat, bude město Tachov nuceno přistoupit k uplatnění sankcí uvedených v čl. XV smlouvy.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Problémy s tachovskou městskou hromadnou dopravou
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu