Přejít na článek: Přírodní rezervace Broumovská bučina
Zrušit hledání

Přírodní rezervace Broumovská bučina

Jakmile začne tát sníh a na světlo se začne drát první kvítí, je nejvyšší čas vyrazit k Broumovu

Ačkoliv je dnes Český les převážně smrkovou monokulturou, před příchodem člověka a jeho masivními zásahy do místní krajiny, byly lesy především listnaté. Do dnešních dní se původní porosty zachovaly jen na několika málo místech. Jedním s nich je Broumovská bučina.

Stranou všech cest

Abyste dorazili na Broumovskou bučinu, musíte za Farským rybníkem odbočit k lesu a pokračovat dál proti proudu Hamerského potoka. Asfaltová cesta vás brzy zavede k Broumovskému zámečku, který stojí na území zaniklé osady Neu Haimhausen. Pěkně zrekonstruovaný lovecký zámeček romanticky zasazený na loučku mezi hustými lesy určitě stojí za zastávku.

Od odbočky k zámečku už je to k přírodní rezervaci co by kamenem dohodil. Abyste však poznali tajemství ukryté v lese, je nutné ještě chvíli vytrvat a projít krs smrkový porost, který odděluje vlastní bučinu od cesty.

Tak vypadal les před příchodem člověka

Ačkoliv je dnes celý Český les porostlý převážně smrkem, nebylo tomu tak vždy. Předtím než začal člověk tento kraj obhospodařovat, převládaly zde lesy listnaté a smíšené. V nich rostly staleté buky, jejichž rozrostlé věkovité koruny byly domovem řady ptáků a jiných živočichů.

Takový les měl daleko k dnešním tichým a tmavým lesům, které povětšinou známe z procházek po příhraničním pohoří.

Je však nutné podotknout, že ani Broumovská bučina není zatím zcela autentická. Ještě v 80. letech zde probíhalo odklízení popadaných stromů a větví, jejichž hmota je jinak jedním ze základních zdrojů živin pro lesní půdu.

Vzácné rostliny

Mimo toho, že vás místo zajisté zaujme pro svou polohu na skalnatém svahu, stojí za zmínku vzácná květena, která zde roste. Opravdový ráj květů tu můžete shlédnout zejména na jaře, kdy nejsou koruny stromů porostlé hustým listím a k zemi se tak dostává dostatek světla i tepla ze slunečních paprsků.

Pokud budete mít štěstí, uvidíte zde kvést například lilii zlatohlávek, česnek medvědí, kyčelnici devítilistou, bažanku vytrvalou, lýkovec jedovatý a řadu dalších, zejména pro botaniky, velice zajímavých rostlin.

Vezměte fotoaparát a vyrazte tiše do Broumovské bučiny. Pokud vydržíte klidně vyčkávat, možná zahlédnete vzácného čápa černého, holuba doupňáka nebo datla červeného.

Autor: Matouš Horáček

Přírodní rezervace Broumovská bučina
Přírodní rezervace Broumovská bučina
Další informace o tomto místě a jeho okolí najdete na webu TACHOVSKO.com
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Přírodní rezervace Broumovská bučina
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu