Přejít na článek: Podpora technologií pro malé a střední podnikání: Výzva MAS Zlatá cesta
Zrušit hledání

Podpora technologií pro malé a střední podnikání: Výzva MAS Zlatá cesta

Získejte dotaci na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury. Podnikatelské záměry přijímá MAS Zlatá cesta od 15. října do 15. listopadu 2023.

Podnikáte a nosíte v hlavě podnikatelský záměr na zvýšení technologické úrovně Vašeho podniku? Požádejte o 50% dotaci z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) prostřednictvím výzvy MAS Zlatá cesta, o. p. s. Podpora je určena pro malé a střední podniky/podnikatele na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší konkurenceschopnost podniku, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

Podporované aktivity

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, e-shop a cloudové služby
  • Komunikační a identifikační infrastruktura

Informace k dotaci

Popis podporovaných aktivit

Robotizace, automatizace, digitalizace

Implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku.

E-shop a cloudové služby

Pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které
umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu.

Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technik

Zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Aktuality

Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Podpora technologií pro malé a střední podnikání: Výzva MAS Zlatá cesta
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu